Vad det kostar att anlita en jurist

När man har problem med lagen eller behöver rådgivning i någon tvist kan det vara en god idé att anlita en jurist. Juristers priser skiljer sig åt beroende främst på erfarenhet hos de anställda, men även var i landet firman är baserad i viss mån. I den här texten undersöks ett antal firmor för att ge en överskådlig blick av prisbilden i Sverige.

Obs! Då undersökningens syfte endast är att ge en fingervisning om prisbilderna kommer inga företagsnamn att nämnas.

Hos den första firman som besöks visar det sig att de har en timtaxa på 1 975 kronor inkl moms (för privatpersoner). För en juridisk person är det istället 2 400 kr (exkl. moms) som gäller.

Firman ger exempel på olika tjänster och vad de kostar:

  • Arvskifte – från 8 500 kr
  • Bodelning under äktenskap – från 6 000 kr
  • Bouppteckning – från 6 000 kr
  • Fastighetsöverlåtelse – 12 000 kronor

När det gäller den sista punkten är det ett paketpris som inkluderar köpekontrakt, lagfartsansökan samt köpebrev. Vill man endast ha hjälp med köpekontrakt kostar detta istället 6 000 kr. Är det enbart köpebrev eller lagfartsansökan man vill anlita en jurist för, kostar detta 5 000 kr respektive 2 000 kr.

Vissa firmor ger gratis rådgivning innan man anlitar en jurist – den här firman gör dock inte det. Istället är det informationen på hemsidan som är kostnadsfri.

Hos den andra firman som besöks märker vi att priserna generellt sett är något lägre. Här är timtaxan för privatpersoner 1 654 kronor per timme inklusive moms. Det här kan jämföras med den första firman som tar en timtaxa på 1 975 kronor inklusive moms.

Exempel på tjänster som den här firman erbjuder är:

  • Testamente – 4 500 kronor fast pris
  • Gåvobrev, lösöre – 4 500 kronor fast pris
  • Skuldebrev – 4 000 kronor fast pris
  • Samboavtal – 3 500 kronor fast pris
  • Hyresavtal för bostad – 4 500 kronor fast pris

Den tredje firman som besöks visar sig vara billigast av de tre. Här har de ett timarvode på endast 1 290 kronor. Det här kan jämföras med den första firmans timtaxa på 1 975 kr/h, samt den andra firmans timtaxa som ligger på 1 654 kronor i timmen. De flesta tjänsterna med fast pris visar sig också vara en hel del billigare, bland annat Samboavtal, som endast kostar 1 980 kronor.

glad jurist

23 Aug 2016