Vad händer när barn är brottsoffer?

Som tur är det sällan som barn blir brottsoffer. I alla fall när det kommer till att bli föremål för en rättsprocess. Däremot finns det bevis för att barn visst blir brottsoffer men som aldrig blir föremål för en rättsprövning. Mörkertalet är mycket stort. Och det gäller i alla de fall då barnen blir utsatta av sina egna föräldrar, syskon eller någon släkting eller någon som står nära barnet. Det man i alla fall kan säga i fall när barn är brottsoffer, det är att rättsväsendet inte är byggt för att barn är brottsoffer.

Många föreningar som förespråkar mer skydd för barn som blir brottsoffer anser att det borde finnas vissa domstolar som är inrättade efter hur barn fungerar, de anser att det borde finnas särskilda barndomstolar. Det skulle innebära till exempel att domarna som skulle döma i dessa barndomstolar, skulle utbildas både i hur man talar med barn och hur barn fungerar, och att polis och socialtjänst skulle arbeta efter vissa givna rutiner som tar särskild hänsyn till hur barn beter sig och hur barn fungerar.

Så ser verkligheten ut

Så ser det inte ut i Sverige idag. Tyvärr måste man konstatera att rättsväsendet inte alls är till för barn och ger små möjligheter att skydda barn, om de utsätts för sina egna föräldrar. Barn som däremot blir utsatta av någon som inte hör till familjen får lättare skydd då det är föräldrarna som agerar påtryckare för att rättsväsendet ska ställa den skyldige till svars. Däremot gäller inte det samma när barn blir utsatta av sina egna föräldrar.

Föräldrar kan stoppa utredningar

Föräldrarna kan nämligen motsätta sig socialtjänstens utredning, de kan motsätta sig barnpsykologers rätt att prata med barn. En förälder som har vårdnaden om sitt barn kan sätta stopp för många utredningar. Av den anledningen ska barnet få ett målsägandebiträde som agerar som påtryckare för att barnet ska utredas och att den skyldiga ska prövas i en domstol. I sådana fall och om polis och åklagare anser att fallet ska utredas, går åklagaren in och blir en tillfällig vårdnadshavare för barnet för att komma runt en förälders motstånd mot att utreda barnet. Barnet får också ett målsägarbiträde som ska agera för att barnet ska utredas och den skyldige prövas i domstol.

Socialtjänsten enda som ska skydda barn

När det kommer till skydd av barn som kan vara brottsoffer, så finns det inget annat skydd för ett barn, än socialtjänsten som enligt lag ska skydda ett barn som är offer för de egna föräldrarna. Det innebär att föräldrarna då fråntas rätten att vårda barnet och det kan då hamna på barnhem, eller hos fosterföräldrar. Detta är mycket svåra saker för ett barn att uppleva, men är barnet utsatt för brott, måste samhället ingripa och skydda det mot fortsatt brottsllighet. Här kan du läsa mer om målsägarbiträde som agerar för skydd av barn som är brottsoffer. Det är denna advokat i Uppsala.

10 Jan 2020