Vad kan jag förvänta mig på en entreprenadjuridik-kurs?

Fortbildning är alltid aktuellt och efterfrågat. Är du intresserad av bygga på din kompetens med en kurs i entreprenadjuridik? Bra! Lär dig mer rätt och gör mer rätt i ditt dagliga arbete.

Jobbar du med entreprenad? Med bygg- installations- eller anläggningsarbeten? Fastigheter? Är du kanske byggherre, beställare eller konsult? Påverkas ditt dagliga arbete av olika avtalsrättsliga regleringar och vill du lära dig mer om till exempel parternas olika ansvarsområden vid avhjälpandet av ett fel eller vad som gäller i kommunikationen mellan de inblandade? Då har du helt klart rätt tanke som vill lära dig mer om detta spännande civilrättsliga område.

Börja med en stadig grund

Vägen till ett stadigt byggprojekt eller en lyckad entreprenad är inte alltid helt rak och med många olika aktörer inblandade är det mycket att hålla reda på. Med en grundkurs i entreprenadjuridik kan du förvänta dig att din förståelse för de olika regleringarna ökar. Du får bland annat lära dig om olika typer av entreprenad, så som utförandeentreprenad och olika sorters totalentreprenad. Du får också lära dig om vad som gäller för till exempel anbud, accept och kontraktsskrivning. Det är värdefullt eftersom ett avtal som blir bra från början kan förebygga och bidra till lösningar i eventuella senare konflikter. Du får även lära dig mer om olika ansvarsförhållanden och vad som gäller om något förhållande skulle förändras för en av parterna. Vad som gäller vid avhjälpande av fel i olika sammanhang tas också upp. Det är såklart också bra att känna till när skadestånd eller vite kan bli aktuellt.

Kan jag verkligen lära mig detta?

Även om ämnet är viktigt kan det kännas lite nervöst när man ska lära sig mer om något juridiskt. Tänk om man inte förstår någonting och känner sig dum eller tänk om det är torrt, invecklat och tråkigt? Ingen fara. Med rätt lärare och bra undervisningsmaterial kan ett till synes svårt ämne som juridik vara enklare och mer logiskt än man först kan tro. En kurs riktad till yrkesverksamma är ofta anpassad för att bli användbar och konkret för deltagarna. Med tydliga, verklighetsbaserade exempel och diskussionsfrågor kan det abstrakta sättas i en meningsfull kontext som känns relevant för just dig och ditt arbetsområde. Kursledarna är där för din skull så tveka inte att utnyttja kurstillfällena till att fråga om det du undrar över eller att be dem förklara igen om det behövs. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.entreprenadjuridik.nu/

23 Mar 2020