Vad räknas som en våldtäkt?

En av anledningarna till att många våldtäkter aldrig anmäls är att offren inte inser att de blivit våldtagna. Anledningen till detta är att man tror att det endast är den rena penetrationen som räknas. Så är inte fallet. det som tidigare klassades som kvinnofridsbrott räknas numera som våldtäkt och om du tvingats till oralsex, till att vidröra någons kön eller har blivit exempelvis penetrerad med ett föremål så har du också - även i lagens ögon - blivit våldtagen.

Detta även sett till hur du mått vid det aktuella tillfället. Det spelar ingen roll om du varit för berusad, om du haft droger i kroppen, varit oförmögen att röra dig på grund av en sjukdom eller om du haft en psykisk störning vid det inträffade - har någon förgripit sig på dig och din kropp så räknas det som en våldtäkt.

Från lagens sida så gör man även skillnad på våldtäkt och en grov sådan. Några viktiga detaljer att veta gällande den grova våldtäkten och vad som tas i beaktande vid en sådan är bland annat om hur många gärningsmän som varit inblandade, hur mycket hot- och våld som använts samt om övergreppet i fråga varit extra rått. Straffskalan för en grov våldtäkt sträcker sig mellan fyra och tio år. Läs mer om vad lagen säger här.

Har du blivit utsatt för en våldtäkt?

Många offer tror att en våldtäkt och en anmälan av en sådan måste ske direkt efteråt. så är inte fallet. Man har dock lite större chans att säkra bevisning om så sker. Kan man säkra DNA-spår - sperma, hår, hud - och dokumentera skador på kroppen så har man en klar fördel. Men, även en våldtäkt som anmäls långt efteråt behandlas på stort allvar och man har en god chans till upprättelse även där.

Avgörande är att man anlitar ett målsägarbiträde som offer och att denna person är erfaren samt har god kunskap i hur processen ser ut vid våldtäktsmål. Som offer får man hjälp vid polisförhör, man får ett stöd genom hela förundersökningen och man får ovärderlig hjälp vid själva rättegången. Dessutom så får man det känslomässiga stöd man behöver genom denna traumatiska tid.

Det målsägarbiträde man anlitat kan även se till att man slipper förnedras genom ovidkommande frågor såsom vilken klädsel man bar vid övergreppet och exempelvis om man varit berusad (och i själva verket varit aktiv och givit samtycke) - frågor som många offer upplever som extra kränkande.

Utöver det juridiska ombudet - som fullt ut bekostas av staten - så har man som våldtäktsoffer även rätt till terapi för att kunna bearbeta det inträffade övergreppet på ett så bra sätt som möjligt. Även terapin är bekostad av staten.

18 Jan 2019