Var ska barnen bo?

Osämja kan uppstå väldigt lätt när det kommer till vårdnaden av ens barn. Ligger föräldrarna i skilsmässa kan det lätt bli konflikter, irritation och bråk om var barnet ska bo någonstans.

Om man har varit tillsammans med någon väldigt länge, kanske har man till och med varit gifta med varandra under en lång tid och har ett eller flera barn tillsammans, då är det inte helt smärtfritt att gå igenom en skilsmässa. Det sker nog inte helt friktionsfritt oavsett hur lång eller kort tid man har varit gifta med varandra, men det är ofta lättare att det uppstår diverse bråk och hårda ord till varandra om det är barn med i bilden. När föräldrar går olika vägar och ska skilja sig så kan de bli så osams så att barnen är de som blir lidande till slut. Föräldrarna bråkar om vem barnet eller barnen i fråga ska bo hos och kan inte komma överens.

Vem hjälper till i en vårdnadstvist?

Det är då man helt enkelt får ta hjälp av en advokat kunnig inom familjerätt. Man hamnar i en så kallad vårdnadstvist med sin partner, eller ja, expartner blir det ju eftersom det är skilsmässa på gång. Vem ska då få vårdnaden om barnen? Vem bestämmer vem som är mest lämplig för det? Har den andre föräldern ingenting att säga till om när det kommer till var barnen ska bo? Av någon anledning så har fallen av vårdnadstvister ökat. Om den saken beror på att folk skiljer sig oftare nu än för tjugo år sedan är svårt att säga. Men förr försökte man mer att medla och att försöka få föräldrarna att komma överens, men det verkar inte vara lika lätt gjort idag.

Vårdnadstvisten - en väldigt långdragen process

Det är en lång och ofta väldigt utdragen process att genomgå en sådan här typ av rättsprocess som en vårdnadstvist ändå är. Det är ingenting som är särskilt roligt att gå igenom, varken för föräldrar eller barn. Barnen vill ju bara att föräldrarna ska komma överens. Och om man kan försöka att göra det på egen hand, utan inblandning av advokater och domstolar, så är ju det vad som är det allra bästa för alla inblandade. Om det kan ske genom överenskommelse mellan föräldrarna och att de ser till barnens bästa istället för sitt eget. Det är inte barnens fel att föräldrarna skiljer sig, det måste man tänka på.

29 Mar 2020