Vårdnad och umgänge i Göteborg

Om ni skiljer er/separerar och har barn är första steget att komma överens om var barnen ska bo och vem som ska ha vårdnaden. Kommer ni inte överens kan ni vända er till Familjerättsbyrån som kan hjälpa till att hitta en lösning så att tvisten inte behöver gå till domstol. På Göteborgs stads hemsida finns generellt information om vad som gäller kring vårdnad, boende och umgänge inom Göteborg.

Om man är överens

Är föräldrarna överens om var barnen ska bo ska ett avtal skrivas så att bägge parter har bevis på vad man kommit överens om. Sedan ska Familjerättsbyrån i Göteborg få detta avtal. Det vanligaste är att man skriver avtalet direkt där.

Om man inte är överens

Är man inte överens om vårdnad är första steget ett samarbetssamtal med Familjerättsbyrån. För att man ska hålla detta krävs att bägge parter vill genomföra det. I så fall leds samtalet av en eller två socialarbetare från socialtjänsten i Göteborg.

Avgöra i Tingsrätten

En annan väg är att vända sig till Tingsrätten men att dra en tvist dit är betydligt jobbigare än att hitta en lösning via ett samarbetsavtal. I det fall man går till Tingsrätten kommer Familjerättsbyrån ändå bli inkopplad. Detta för att göra en utredning som ligger till grund för Tingsrättens beslut i frågan om vem som ska ha vårdnaden.

De kommer då att prata med föräldrarna, barnet och människor som finns i familjens närhet. Detta för att bilda sig en uppfattning om ena föräldern ska få enskild vårdnad eller om gemensam vårdnad kommer att gälla. Om en förälder motsätter sig gemensam vårdnad kan däremot inte detta ske.

Utredningen bedömer bland annat föräldrarnas kompetens gällande att ”se barnets behov” efter att skilsmässan gått igenom. Målet är även att kontakt ska finnas med bägge föräldrarna även barnet bara bor hos ena. Det kan alltså ske via besök eller annan kommunikation. Även här ser de alltså till föräldrarnas möjlighet att uppfylla barnens behov.

Efter utredningen presenterar socialtjänsten vad de tror är bäst för barnet. Detta exempelvis om pappan eller mamman ska ha enskild vårdnad eller om de bör ha gemensam vårdnad. Däremot kan inte Göteborgs Tingsrätt enbart gå på uttalandet från socialtjänsten då de även måste förhålla sig till vissa lagar. Vid de flesta fall följer man däremot socialtjänstens rekommendationer.

Vid frågor kan socialtjänsten kontaktas. Mer information kan även hittas på Göteborgs Tingsrätts hemsida.

På denna sida kan du läsa mer om familjerätt: https://familjerättgöteborg.se

10 Aug 2019