Varför du ska överväga säkerhetsdörrar

Kraven på att säkra sitt eget hem har blivit betydligt högre i Sverige. Vi talar här naturligtvis inte om att man ska bygga murar runt sin villa eller att man måste börja använda sig av portvakter till olika fastigheter. Nej; riktigt så långt behöver vi inte gå. Men; faktum är att Sverige i allmänhet och de större städerna i synnerhet – Stockholm, Malmö och Göteborg – har sett en explosionartad ökning av inbrott under senare år.

Nummer ett: det här beror till mångt och mycket på att polisen inte längre har de resurser som krävs för att lösa brotten i fråga. En inbrottstjuv riskerar, helt enkelt, mindre idag än vad han gjorde för några år sedan. Den cyniskt lagde skulle här säga att inbrottstjuven i fråga inte riskerade någonting... Risken att åka fast är minimala och det visar sig i statistiken.

Nummer två: vi vanliga medborgare bjuder in tjuven. Vi är i många fall lite väl naiva och godtrogna. Att lämna ett fönster öppet, att inte låsa efter sig – även om man är hemma – och att gå kortare ärenden utan att stänga dörren är samtliga exempel på hur vi bjuder intill inbrott. Det första – polisen resurser – är inte en fråga för oss; den ligger på regeringen och Riksdagens bord.

Den andra frågan dock: den rör oss definitivt och vi tänkte här gå igenom några fakta om en av de bästa åtgärderna man kan åta som privatperson – nämligen att byta till säkerhetsdörrar. Dagens säkerhetsdörrar har extremt många uppsidor och utvecklingen har gått framåt rejält. De är i stort sett omöjliga att dyrka upp tacka vare sina förstärkta lås och avancerade lösningar för exempelvis brevinkast; de går inte – tack vare stålkonstruktionen – att forcera och en tjuv göra sig således inget besvär då han står vid en trappuppgång i Stockholm där säkerhetsdörrar ersatt de gamla dörrarna av trä.

Vi anser att säkerhetsdörrar är en uppenbar investering och inte minst för Bostadsrättsföreningar. Vi kan säga att just din BRF i Stockholm gjort denna investering; ni har köpt in säkerhetsdörrar och vi tänkte visa vad ni – utöver tryggheten – ni får på köpet:

  • En bättre chans att evakuera. Säkerhetsdörrar stänger ute eld och rök betydligt längre än vad vanliga dörrar gör; upp till en halvtimme för vissa modeller. Den halvtimmen kan vara skillnaden mellan liv och död.
  • En lugnare miljö. Säkerhetsdörrar stänger ute ljud på ett väldigt bra sätt. Ett skrikigt trapphus blir lugnt så fort man stänger dörren efter sig. Lukt tas också bort.
  • Värdefullare bostäder. En säkerhetsdörr är eftertraktat hos spekulanter och den kan leda – tillsammans med annat – till ett högre slutpris vi försäljning.
  • Attraktivare miljö. Dagens säkerhetsdörrar går att utforma helt efter kundens önskemål och det gäller både färg, panel och övriga lösningar såsom handtagens utseende. Din BRF i Stockholm kan således anpassa era dörrar efter hur ert trapphus ser ut.

Dörrakuten är ett av de företag som tillhandahåller säkerhetsdörrar i Stockholm.

 

27 Dec 2016