Vem ansvarar för olyckor vid takläggning?

Vem ansvarar för olyckor vid takläggning? Vad gäller tak så handlar det om att ett fall - oavsett hur högt det är - kan innebära en svår olycka och där det till och med handlar om en livsfara. Man har som husägare ett ansvar i att se till att det finns rätt taksäkerhet och att exempelvis en sotare - eller en takskottare - ska kunna utföra ett arbete utan risk.

Just taksäkerhet är en viktig fråga för både villa- och fastighetsägare och det finns all anledning att kontakta ett företag inom detta för att se över vad som eventuellt behöver göras. Det kan även, naturligtvis, vara bra sett till den egna säkerheten: ska du upp på ditt tak så måste du kunna vistas där utan att riskera att ramla ned.

Takläggning då? Om ett nytt tak ska läggas på din villa i Stockholm och du väljer att anlita en takläggare i Stockholm: är det du som bär ansvaret om någonting skulle hända? Ja, och nej. Det finns någonting som kallas för konsumententreprenad och rent konkret så innebär detta att den firma inom takläggning du anlitar också blir straffrättsligt ansvarig i händelse av en olycka. Du anlitar en entreprenör och entreprenören blir och med detta uppdragstagare och ansvarar för arbetsmiljön och säkerheten. Det är utgångspunkten, men det finns även gråzoner.

Totalentreprenad är en fördel vid takläggning

Om du exempelvis skulle välja en delad entreprenad i samband med din takläggning i Stockholm där en takläggare från en firma arbetar samtidigt som exempelvis en snickare från en annan firma. Vem är det då som har ansvaret?

Väljer du som privatperson att SJÄLV - viktigt i sammanhanget - ringa runt till olika yrkesmän och försöka rodda ihop din takläggning så kan detta innebära att du har det straffrättsliga ansvaret om någon gör sig illa. Två - eller flera - separata aktörer och yrkesmän kan inte förväntas styra varandra och detta innebär att du som privatperson blir ansvarig för arbetsmiljö och säkerheten.

Det är viktigt att tänka på i samband med takläggning och därför är exempelvis totalentreprenad ett bättre alternativ även sett ur detta perspektiv. Genom att anlita en och samma firma för allting som rör projektet så tvår man sina händer och har inte ansvar för arbetsmiljön.

Anlita rätt takläggare i Stockholm

Man kan se ansvar ur olika synvinklar. En sådan handlar om att välja rätt takläggare i samband med att ett nytt tak ska läggas. Med detta menar vi att det finns olika varningssignaler som kan indikera att det här med säkerhet inte har högsta prioritet. Ser du en takläggare som håller extremt låga priser i jämförelse med konkurrenterna så skulle vi råda dig att avstå från att anlita denne. Varför? Jo, för att det låga priset ofta är ett tecken på att arbetsvillkoren inte är de bästa.

Tyvärr har många företag - inte bara inom takläggning - satt detta i system: man erbjuder inget kollektivavtal och man har dålig löner som kombineras med väldigt långa arbetsdagar. Säkerhet och andra viktiga frågor prioriteras bort i syfte att tjäna pengar. Det kan vara lockande att välja ett lågt pris, men frågan är till vilket pris detta sker? Välj din takläggare i Stockholm med omsorg. Du vill inte se någon skadas i samband med att ditt nya tak läggs på plats.

23 Nov 2021