Vem bär ansvaret för ett försenat bygge?

Anlitar man ett företag vid en byggnation så kommer man också att betala för att allt sker på ett fackmannamässigt sätt, att det är säkert, snyggt och att allt är klart på utsatt tid. Det är självklart. Man väljer bort att genomföra ett projekt på egen hand till förmån för att professionellt hantverk.

Vi kan säga att du ska bygga ett Attefallshus på din tomt: ett fristående sådant där du tagit hjälp av en företag som erbjuder dig totalentreprenad. Enkelt förklarat: de sköter allt från gjutning av platta, vidare till dragning av el, vatten, inkoppling av avlopp och allt annat som krävs för att Attefallshuset ska kunna fungera som en möjlig bostad att hyra ut. Det är något du betalat mer pengar för. Även med Rot-avdraget inräknat så blir det ett relativt kostsamt projekt - som dessutom drar ut rejält på tiden.

Du har rätt till ersättning - om avtalet visar det

Det som visar sig är att företaget hela tiden stöter på problem som sinkar bygget. Ni hade kommit överens om att ditt Attefallshus skulle vara klart och redo att använda i mitten av Juni. Nu är det slutet av juli och fortfarande finns det ingen möjlighet att börja njuta frukterna av bygget.

Frågan är ganska given: kan du ha rätt till ersättning som en följd av förseningen? Ja, det kan du ha - förutsatt att avtalet tydligt skriver detta. Vikten av att A) ha ett skriftligt avtal och B) få med så många viktiga saker som möjligt i detta ska inte underskattas.

Många gör fel i detta. Man binder sig muntligen och litar blint på vad företaget man anlitar säger. Det kan leda till att man får svårt att kräva ersättning i efterhand, att man får svårt att bevisa vilka kostnader som verkligen ingick (ska du betala resekostnader, material och timpenning eller ska allt faktureras enligt ett totalbelopp?). Ett skriftligt avtal ska alltid upprättas - för samtliga parters trygghet.

Väderskydd ger snabbare byggnationer

Vi adderar ytterligare en dimension till problematiken ovanför. Den stora anledningen till varför bygget hela tiden försenas handlar om att det regnar ihärdigt. Vissa dagar kan man inte bygga - andra dagar kan man bara bygga lite innan regnet tar fart igen. Som det är i Sverige. Vi har ett väder som inte går att lita på. Ersätts du då av detta? Troligen inte; du behöver inte betala för timmar som aldrig slutförts - men förseningen i sig får du inte begära ersättning för.

Däremot kan du förhindra att vädret har sådan extrem påverkan. Genom att hyra väderskydd så behöver vädret inte alls, så att säga, vara i spel. ett väderskydd är att jämföra med ett stort tält som placeras över bygget; det ger skydd som innebär att man kan arbeta, att materialet inte tar skada, att all utrustning kan förvaras där samt att olycksrisken minimeras. Många projekt skulle kunna sluta på utsatt tid om man redan från start räknat med att vädret kan ställa till.

Sätter man upp hyra av väderskydd som en post i budgeten så kan denna vara skillnaden mellan att bygget blir färdig enligt överenskommelse eller om det blir försenat. Det kan man även tänka på vid privata byggnationer: se till att hyra väderskydd och säkerställ att bygget blir färdigt. Du har ofta en begränsad tid - exempelvis under din semester - och varje minut kommer att räknas.

10 Jun 2018