Vem som helst kan bli misstänkt för brott

Det som få tänker på är att i princip vem som helst kan bli anklagad och anmäld för vilket brott som helst. Det är ju fritt fram att anmäla. Vem som helst kan anmäla vem som helst. Det finns ju inget som hindrar någon från att göra en polisanmälan. Det som dock händer, antagligen, i 90 fall av 100 är att anmälan på stående fot blir nedlagd, även om man som lekman kan tycka att det borde finnas många sätt att göra polisutredningar på. Man kan ha bilder på den som har tagit sig in i sitt hus, man kan ha blod på en brottsplats och så vidare och så vidare. Konsekvenserna blir ändå att polisen lägger ner förundersökningen om brott, eftersom ingen vet vem det är som man ser på bilderna från brottsplatsen, eller inte vet vems blod det är som finns på brottsplatsen.

Många är missnöjda med polisen

Leif G.W. Persson är professor i kriminologi, eller forensiologi (som handlar om kriminalitet och hur man utreder sådana) brukar benämna inbrott och stölder, som "vardagsbrott" och han har lagt fram förslaget att någon annan myndighet än polisen borde utreda dessa brott. Någon annan myndighet borde även avlasta polisen arbete med utfärdande av pass och identifikationsbevis och annat administrativt arbete. Vi har inte sett någon sådan förändring på långt när trots att det skulle verkligen behövas ett stort reformarbete av polisens orgnisation, utbildning och arbetssätt.

Vad ska man göra vid anmälan eller misstankte om brott?

Skulle det ske att någon anmälde dig till polisen och polisen inte lägger ner förundersökningen utan i stället väljer att gå vidare med anmälan och utreder dig, ja då är det mycket viktigt att du tar kontakt med en brottmålsadvokat. Varför då? Jo en sådan brottmålsadvokat har rätt att vara med dig under alla polisförhör och eftersom en sådan är utbildad jurist, har erfarenhet (förhoppningsvis) av liknande situationer och utövar påtryckningar på polis och åklagare, och kan till och med bedriva en egen utredning som kan fria dig. En sådan ser till att just dina rättigheter tillvaratas så att du får en så rättvis rättsprocess som det bara är möjligt.

En brottmålsadvokat ger dig råd och stöd

Det är inte alla människor som tar en anmälan om brott och att man är föremål för en förundersökning med ro. Tvärtom. Många kan blir skärrade, bara vid tanken och ser framför sig hur de redan sitter instängda i fängelser i många år. En brottmålsadvokat kan råda dig vad du bör göra i en liknande situation och hur du kan ta tillvara dina intressen.

4 Oct 2018