Vem står för kostnaderna i en vårdnadstvist?

Vem står för kostnaderna i en vårdnadstvist, är det något som täcks av rättsskyddet eller måste man betala kostnaden för juridiskt stöd ur egen ficka? Vi går igenom några av de alternativ som finns.

Alla skilsmässor slutar inte lyckligt. Tvärtom, man kan idag se att fler och fler skiljer sig och man kan även skönja en oroväckande trend kring konflikter i samband med dessa. Det är en sak då dessa konflikter gäller materiella ting eller det rent ekonomiska. Sådant når ofta en lösning och ju mer vatten som rinner under broarna - desto lugnare blir det också.

En konflikt som däremot sällan för någonting gott med sig gäller vårdnadstvisten. Antalet vårdnadstvister har även de ökat och det är oroväckande sett till att det är barnen som drabbas hårdast.

Givet anledning till varför man ansöker om ensam vårdnad - i vissa fall är det en absolut nödvändighet - så måste man sätta barnen i främsta rummet och som förälder försöka agera vuxet. Samarbetssamtal är ofta en bra väg att ta; lösningen som varje kommun i Sverige, enligt lag, är tvungna att erbjuda vid en vårdnadstvist har en påfallande grad av lyckade lösningar och det är något som rekommenderas. Man ska nämligen även veta att en vårdnadstvist kostar pengar.

Man pratar i mobiltelefon med bekymrad min

Hur betalas en vårdnadstvist?

Grundregeln inom familjerätt och tvister som tas upp där är att varje part betalar sina egna kostnader. Det innefattar kostnaden för juridiskt ombud, för vittnen och för eventuell och särskild expertis.

Om man inte betalar ur egen ficka så finns en möjlighet att använda rättsskyddet. Det finns inkluderat i hemförsäkringen, men just då det kommer till en vårdnadstvist så kan det blir speciellt - detta sett till att försäkringen kan ha varit delad mellan er. Här finns ofta en klausul som säger att du måste haft en hemförsäkring i minst ett år - obrutet - för att rättsskyddet ska gälla.

Dessutom så täcker inte rättsskyddet hela kostnaden. Dels finns ett maxtak och dels så handlar det ofta om att du som försäkringstagare måste betala ungefär 20% från egen plånbok. Alla försäkringsbolag har olika villkor. Ett råd är att du ser över vad som gäller för just din hemförsäkring och ditt rättsskydd.

Kan jag ha rätt till rättshjälp?

Om du saknar pengar och saknar rättsskyddet så kan en tredje möjlighet finnas för att finansiera din vårdnadstvist. Detta i form av rättshjälpen. Den ansöker du om genom att först konsultera och få rådgivning av en jurist som därefter - om det finns fog för det - skickar en ansökan till Rättshjälpsmyndigheten.

Rättshjälp kan endast ges till personer vars ekonomiska underlag - inkomst, skulder, försörjningsbörda, förmögenhet - ligger under 260.000 kronor/år. Utöver detta så ska det även finnas en rimlighet i att staten bekostar vårdnadstvisten.

Lös tvisten innan rättegång

Som sagt, den bästa lösningen ligger ofta i att samtala. Barn har rätt till båda sina föräldrar och från statens sida så ser man gemensam vårdnad som den bästa lösningen. En vårdnadstvist kostar pengar och den har ofta en osäker utgång som inte alls ligger i linje med vad kanske själv anser vara rätt och riktigt.

Finns det inte verkliga och allvarliga skäl till varför du ska ha ensam vårdnad så är rådet att du arbetar fram en lösning via de samarbetssamtal som kommunen där du bor erbjuder.

6 Nov 2019