Vad gör en bodelningsman?

I alla stora händelser där man på något sätt måste bestämma vem som ska få vad innebär en bodelning, som det heter på juridikspråk. Det kan vara allt från hur man delar ”ett bo” efter någon som har gått bort, men det kan även innebära hur man ska dela på det gemensamma ”bo” som man som gift eller sambo har haft. Är någon part missnöjd med hur sakerna har fördelats, kan den parten stämma de andra. Man kan kalla in en advokat som försöker medla mellan dem som inte kommer överens om hur man ska göra. Kan man ändå inte komma överens, går tvisten till tingsrätten.

Vad händer vid en boutredning?

Är man inte överens om hur man ska göra efter en avliden släkting kan man be en boutredningsman lösa tvisten. Den advokaten företräder då själva dödsboet, som det heter. Den personen ansvarar då för att eventuella skulder som kan finnas efter en avliden person. Först måste skulderna betalas, innan man kan dela på ägodelarna. Finns det inte pengar till att betala av skulderna i dödsboet, ansöker juristen om konkurs. En boutredningsman utses av en tingsrätt, och det är inte möjligt att arvingarna kan bestämma vem som får det jobbet. En del missförstår en boutredningsmans uppgift, och tror att hen ska företräda dem, men så är det inte. En boutredningsman företräder endast dödsboet.

Vad gör en bodelningsman?

Om två som varit gifta eller sambor och inte kommer överens om hur de ska dela det gemensamma boet, kan man ansöka om en bodelning hos tingsrätten, som utser en bodelningsförättare. Hen har då som uppgift att göra en bodelning. Först träffas de båda parterna som inte kommer överens och bodelningsförrättaren utreder först vad som finns att delar på. Sedan upprättar hen en ett förslag på bodelning. Efter att båda parter fått. Det, har de 4 veckor på sig att komma in med en överklagan om det inte är nöjda med resultatet innan det vinner laga kraft, som det heter. Det vill säga tills det är ett formellt beslut. Fortsätt läsa mer om bodelning på denna sajt.

Båda blir betalningsskyldiga

Båda parter blir betalningsskyldiga till bodelningsförrättaren om det inte är så att den ena av parterna har försvårat bodelningen på något sätt. Det som hen beslutar är det som gäller, om inte den ena väljer att överklaga beslutet. Då går det till tingsrätten och det blir en rättegång.

Blir det en rättegång, innebär det att den ena parten stämmer den andra. Man får då hjälp av en advokat som man själv måste anlita – och betala. Förlorar man i rättegången blir man betalningsskyldig till både den egna advokaten, motpartens advokat och för rättegångskostnaderna. Så att stämma någon i en rättegång innebär alltid en ekonomisk risk, Det vet advokaten som du anlitar (om du anlitar någon) och kan råda dig antingen att fortsätta eller att inte gå vidare. Man måste egentligen inte anlita en advokat. Man kan välja att företräda sig själv också, men det är inte att rekommendera då det är en advokats arbete att kunna juridiken och ge råda dig, som sin klient, till vad du bör göra.

par är osams i soffa

8 Feb 2018