Blogg

Sida 2

RSS

Är man misstänkt för ett brott är det viktigt att ha rätt person vid sin sida

24 Jan 2021

Att vara misstänkt för ett brott är aldrig roligt, och döms man så kan det få konsekvenser under lång tid framöver. Därför är det viktigt att den advokat man anlitar är kunnig och erfaren.

Blir man dömd för ett brott kan detta också få konsekvenser för andra saker i livet. Det kan exempelvis bli svårt att få arbete då många arbetsgivare inte godtar att man har en prick i brottsregistret. I vissa fall kan det innebära att man nekas körkortstillstånd. Är man misstänkt eller ska åtalas för ett brott är det därför jätteviktigt att man tar hjälp av en skicklig och erfaren brottmålsadvokat. Advokaten ska även vara specialiserad på just den typ av brott som man är misstänkt för. Då säkerställer man att man får bästa möjliga hjälp.

När har man rätt till en offentlig försvarare?

Är man misstänkt för ett brott som kan ge minst sex månaders fängelse så har man rätt till en offentlig försvarare, och det är då staten som står för kostnaden av försvarsadvokaten. Ofta får man en försvarare utsedd åt sig av rätten men det är bättre att själv välja advokat då den som rätten utser inte nödvändigtvis är specialiserad på brottmål. Via advokatsamfundets hemsida eller genom en sökning på nätet efter till exempel brottmålsadvokat i Malmö kan man få fram namn på advokater specialiserade på brottmål. Det är viktigt att man känner förtroende för den advokat man anlitar och gör man inte det så bör man byta.

Besökare som vill arbeta i Sverige

27 Dec 2020

Kommer man från ett land utanför EU och vill jobba i Sverige måste man ha ett arbetstillstånd. Ansöker gör man direkt hos Migrationsverket. Låter det krångligt? Det finns det hjälp att få.

Ofta är det svårt att följa med i byråkratins svängar. Men med hjälp av ett juridiskt ombud blir processen lättare att ta sig igenom. Man börjar med att ta kontakt med ett ombud, sedan ger man information om var man vill arbeta och berättar om den kompetensen man besitter. I första skedet handlar det om att ombudet ska utvärdera om det är trovärdigt ur bland annat ekonomisk synvinkel att ansökan kommer att godkännas. Om så är fallet kan de ta sig an jobbet och hjälpa till med ansökan.

Vad krävs?

För att få arbetstillstånd i Stockholm och andra delar av Sverige krävs vissa kriterier. Det första och viktigaste är att man har ett giltigt pass. För att kunna ansöka om arbetstillstånd måste man även ha erbjudits en tjänst med kollektivavtal. Så det fungerar inte med vilket jobb som helst. Tjänsten ska kunna försörja den ansökande. Arbetsgivaren ska teckna olika försäkringar för den anställde när anställningen är fastslagen. Lönen ska vara i enlighet med de svenska lönerna. Den får alltså inte vara lägre. Förutom de grundläggande reglerna finns tilläggsregler för vissa yrkeskategorier. Det handlar om att man måste kunna uppvisa särskild kompetens för specifika tjänster. Man kan som sagt ansöka direkt via migrationsverket, men det kan vara klokt att ta hjälp för att ha större chans att lyckas.

Anlita en juridisk expert för er vårdnadstvist

23 Dec 2020

Det kan vara svårt att sköta allting kring en eventuell vårdnadstvist själva, se till att anlita en specialist på detta som kan hjälpa er. Ett juridiskt ombud finns till för att hjälpa er.

Vid en eventuell skilsmässa kan det ibland vara svårt för föräldrarna att komma överens om var barnen ska bo och hur ofta. Om man får svårigheter att komma överens med varandra vid en skilsmässa om just barnen, så gör man rätt i att kontakta en specialist inom området. Ett juridiskt ombud, en advokat, kan hjälpa er i rätt riktning och leda er genom detta. Vid stora problem med att komma överens så kan det gå så långt som till domstol. När det har gått så långt så blir det ofta jobbigt för alla inblandade.

Barnen måste alltid komma i första hand

Om det blir en vårdnadstvist och det juridiska ombudet inte kan guida parterna genom besluten så kan det till slut bli ett mål i domstol. Dit vill ingen gärna komma men i vissa fall så finns det inget annat val. Det blir jobbigt både för föräldrarna men också för de barn som är inblandade. Barn vill bara att föräldrar ska älska varandra och när det blir bråk så far ofta barnen illa, och det är det ingen som vill. Se till barnens bästa, det brukar vara det råd föräldrar får. Det är även så domstolen resonerar, det som är bäst för barnen ska tas i stor beaktning vid en domstolsförhandling. 

Hur bra koll har du?

17 Dec 2020

När man har ett företag är det en massa regler och lagar som måste följas. Dessa ska följas noggrant. I vissa fall kan man annars bli bötfälld. Tar du hjälp av en expert blir det rätt direkt.

De flesta vet redan hur svårt det juridiska kan vara. Vi har en hel bok med lager och regler som ska följas. De flesta privatpersoner har koll på reglerna man ska följa. Men vad gäller för företagare? Det finns massor av regler som ska följas som företagare. Man ska betala skatt, moms, deklarering, lön, mm, och allt måste gå rätt till. Avtal ska skrivas och kanske behöver man ta besultet att avskeda någon. Listan kan göras lång.

Ta hjälp av en affärsjurist

För att hålla koll på allt inom kontrakt, avtalsrätt, skatterätt och associationsrätt kan det vara bra att ta hjälp av en affärsjurist. Dessa finner man lättast när man söker efter dem på internet. Deras arbete är väldigt brett och även privatpersoner kan behöva hjälp av en affärsjurist då begreppet även innefattar t.ex. familjerätten, mm. De flesta affärsjurister är egna företagare eller arbetar inom större byråer. Känner du dig osäker kan du kontakta en för att sedan få hjälp och bli skickad rätt. Det är komplicerat med affärsrätt och utbildningen är lång. Det krävs alltså stora kunskaper för att hantera det. Detta är något man lär sig, men inte över en dag. För att få rätt hjälp kan man behöva anlita en affärsjurist. Vad behöver du hjälp med?

Områden som behandlar skulder

8 Dec 2020

Skulder är oftast monetära, det vill säga att det är en person som är skyldig en annan person pengar. Men vad händer om den skyldiga personen, eller företaget, inte vill eller kan betala?

Att vara skyldig någon något kan vara ett ganska brett fält. Det kan vara att man är skyldig någon ett tack eller att man borde göra en gentjänst. Men det kan även vara att man är skyldig någon en sak, en utförd tjänst eller en summa pengar. Om man beställer en vara på internet så kan fakturan komma långt efter det att man har mottagit varan. Då har man en skuld. Det kan även vara att man har lånat pengar och därmed har en skyldighet att betala tillbaka lånet. Men skulder kan även uppstå om man exempelvis har lovat att bygga ett hus med ett slutdatum och det datumet överskrids.

Formulera och skapa avtal

Inom området skulder, eller fordringar som det också kan kallas, hanteras ärenden olika. När det gäller banklån så är det långa och noggranna avtal som skrivs mellan långivaren och låntagaren. Men är det andra fall av blivande fordringar, eller möjliga fordringar, så kan det vara mer bristfälliga avtal som skrivs. Även om det kan slå hårt mot fordringsägaren om skulden inte regleras. Därför finns det ett helt juridiskt område inom fordringar som reglerar hur avtal ska skrivas, men även vilka rättigheter och skyldigheter man har som fordringsägare samt motpart. Det vill säga den som fordringen är på eller kan hamna på vid senare tillfälle. Läs mer om fordringsrätt på denna hemsida: https://www.fordringsrättgöteborg.se

Står ni i en umgängestvist?

1 Dec 2020

Det är inte så lätt att komma till skedet livet då man går skilda vägar. Var det bådas beslut? Eller är det något som har hänt? Trots era känslor måste man alltid sätta barnen i första hand.

När man står inför en separation är ofta många känslor inblandade. Man ska påbörja ett helt nytt liv och få vardagen att fungera normalt. Dessutom kommer man inte ha tillgång till sina barn på samma vis som man hade tidigare. Vem ska ha barnen? Vem tar besulten gällande dem? Detta beror på hur ni väljer att lägga upp vårdnaden kring barnen. En sak som alla fall har gemensamt är att man gör det bästa för barnen. De sätts alltid i första hand och man tar hänsyn till deras önskningar.

Ta hjälp av en jurist

I många fall klarar man inte av att bestämma detta själv utan kan behöva hjälp av en jurist. Jurister kan systemet väl och kan hjälpa er i en umgängestvist. Familjerätten finns också som kan hjälpa till med avtal. Detta kan bli en lång process om ingen är beredd på att samarbeta. Dock försöker man alltid göra den så snabb och smidig som möjligt för barnens skull. Står ni i ett läge och behöver hjälp av en jurist? Ni hittar olika firmor som arbetar med detta på internet. Jurister är ofta specialiserade på olika inriktningar. Välj en firma som är specialiserad just på umgängestvister. Vid första kontakt kan du maila eller ringa, förklara då också ditt ärende.

Är du i behov av en brottmålsadvokat?

8 Nov 2020

Det är ett behov som inte är roligt att ha, men om man blivit utsatt för brott eller är misstänkt för brott så är det en brottmålsadvokat som behövs. Frågan är, var kan man hitta en sådan?

När detta behov uppstår så gäller det att få tag i en bra brottmålsadvokat. Advokater som företräder en anklagad eller misstänkt kallas för försvarsadvokat medans den som företräder den som utsatts för brott kallas målsägarbiträde. Inriktningen för de bägge i ett brottmål är brottmålsadvokat. Advokater kan inrikta sig på olika delar av lagstiftningen och brottmål är enbart en av ett flertalet inriktningar. Så hur hittar man sin brottmålsadvokat? En bra början är att söka i sitt närområde och inom brottmål. “Brottmålsadvokat Helsingborg” kan exempelvis vara bra att söka på om det är där du bor. Brottmålsadvokater kan som sagt företräda bägge sidor så att säga men en del är enbart inriktade på en sida medans andra advokatbyråer har advokater för både försvarssidan och målsägarbiträdessidan. Det är inte helt ovanligt att advokater som jobbat på åklagarsidan tidigare byter sida och vice versa. Ibland kan det vara en fördel att ha en advokat som har erfarenhet av bägge inriktningarna, men det är samtidigt inget som säger att någon advokat är bättre eller sämre än någon annan.

Proceduren för att skaffa försvarsadvokat

Redan vid misstanke om brott och vid förhör hos polisen så bör man ha en advokat med sig. Är brottet på fängelseskalan så har man rätt till en offentlig försvarare. Då har man även rätt att ansöka om vem man önskar ha som försvarare. Det är dock alltid upp till rätten att godkänna ansökan. Får man avslag på sitt val eller är missnöjd med sin nuvarande och inte fått godkänt för att byta försvarare så kan man även anlita en försvarsadvokat privat.

Proceduren för att skaffa målsägarbiträde

I detta fallet gäller regeln att om brottet är på fängelseskalan så har man rätt till ett målsägarbiträde. Målsägarbiträdet kan vara jurist eller advokat. Målsägarbiträden ger stöd, driver skadeståndsanspråk samt tillvaratar dina intressen under ärendets gång. Det är även så att man har rätt till att själv välja sitt biträde. Oavsett vilken sida skranket man står på så har man vissa rättigheter som en kunnig jurist eller advokat bevakar. Det är alltid bra att ta kontakten i ett så tidigt skede som möjligt för att välja en bra företrädare som har möjlighet att exempelvis följa med under förhöret från start. Lär dig mer om brottmålsadvokater på denna sida: https://www.brottmålsadvokathelsingborg.se 

Att skriva testamente är att ta hand om sina efterlevande

18 Aug 2020

Ska ni gifta er och vill ni skriva ett äktenskapsförord? Eller kanske flytta ihop och teckna ett samboavtal. Många eventuella framtida konflikter går att undvika bara man har rätt avtal.

Familjerätt är ett specialområde inom juridik som bland annat innefattar bodelning, skilsmässa, arvskifte, testamente, vårdnad och adoption. Genom att upprätta olika avtal som äktenskapsförord, samboavtal eller testamente kan många eventuella framtida meningsskiljaktigheter undvikas då man tydligt får reda på olika parters vilja. Vill man ha juridisk rådgivning eller upprätta familjerättsliga avtal ska man vända sig till en advokat specialiserad på just familjerätt. Men man bör även kontrollera att advokaten har erfarenhet inom det specifika familjerättsliga ämnet. Behöver man hjälp i exempelvis en vårdnadstvist är det viktigt att familjerättsadvokaten har god erfarenhet av just vårdnadstvister etc.

Få ut så mycket som möjligt av advokatens tid

En advokat tar oftast betalt per timme men ett första samtal med enklare rådgivning per telefon och tidsbokning brukar vara gratis. Oftast kan advokaten i förväg uppskattat hur mycket tid som behöver läggas ner på uppdraget så att man i förväg kan uppskatta kostnaden. Men det är alltid klokt att komma väl förberedd till första mötet med advokaten. Då använder man tiden på bästa sätt och riskerar inte att drabbas av ökade advokatkostnader. Genom att man förbereder sig får man själv också en bättre översikt över uppdraget. Det kan vara saker som att ordna saker som har hänt i kronologisk ordning så att advokaten sedan snabbt och enkelt kan sätta sig in i vad som skett. Att även ha ordning på alla papper och dokument underlättar och sparar viktig tid.

Viktigt att advokaten har rätt kunskap

Det bästa sättet att hitta en bra familjerättsadvokat är genom att gå på rekommendationer från vänner och bekanta. Självfallet kan man även söka via internet och gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor men man kan också vända sig till advokatsamfundet och få tips på advokater och deras specialområden. Hos dem kan man även få gratis rådgivning ifall man är osäker på vad det är för slags problem man har och hur man bäst går vidare. En advokat ska inte åta sig ett uppdrag om han eller hon inte har den tid eller kunskap som krävs för att arbetet ska bli väl utfört. Tyvärr finns det advokater som struntar i detta och känner man sig det minsta tveksam över advokaten ska man istället anlita någon annan.

Detta kan man förvänta sig av en skicklig brottmålsadvokat

17 May 2020

Är ni eller någon ni känner misstänkt för ett brott? Att ha en bra advokat vid sin sida är en förutsättning för en gynnsam rättegång. I Sverige har man alltid rätt att själv välja advokat.

Det finns tillfällen i livet då man behöver ha rätt person vid sin sida. Är man misstänkt eller har begått ett brott behöver man en skicklig brottmålsadvokat som hjälper en genom hela processen. En bra brottmålsadvokat sätter sig in i vad klienten är misstänkt för och kommer med nya infallsvinklar. Ibland gör de även egna utredningar och hittar sånt som polisen inte funnit. En bra advokat lyssnar och tar sig tid och tar sin arbetsuppgift på största allvar. Upplever man att advokaten inte gör sitt bästa utan mest följer med i vad som händer ska man byta advokat.

Man har rätt enligt lag att själv välja sin försvarare

Man har rätt att själv välja försvarare och ska givetvis ha en brottmålsadvokat som tar sitt mål på allvar och ser till sin klients bästa. Oftast så vet man kanske inget namn på en advokat, men då kan man vända sig till advokatsamfundet för att få tips på advokater med rätt kunskap och specialitet. Man har alltid rätt att ha sin advokat med sig vid polisförhör, häktningsförhandlingar och rättegång. Detta är jobbiga situationer och att ha en advokat vid sin sida som hela tiden förklarar vad som sker och förtydligar saker är viktigt. En advokat kan om man sitter häktad hjälpa till med att meddela familj och arbetsgivare men kan även sköta praktiska ärenden som att exempelvis se till att hyran betalas så att man inte riskerar att förlora sin bostad.

Överklagan och ersättning vid frikännande

En advokat ska hjälpa till och förbereda sin klient inför kommande förhör. Det känns oftast bättre om man vet vilka frågor som åklagaren kan tänkas komma att ställa. Advokaten för också sin klients talan i de fall under själva rättsprocessen då hen inte själv kan. Blir man dömd i en rättsprocess hjälper advokaten även till med en överklagan. Självklart gör brottmålsadvokaten sitt yttersta för att man om man bevisas skyldig ska få ett rättvist straff som står i proportion till brottet. Ifall man blir frikänd kan advokaten hjälpa till och kräva ersättning för ekonomiska skador som kan ha uppstått på grund av rättsprocessen men även för den period man har suttit häktad.

Överlåt ditt företag smidigt och utan problem

12 Apr 2020

Står du i begrepp att överlåta ditt företag? Det är en process där man kan behöva juridiskt stöd. Affärsjurister som har lång erfarenhet av företagsöverlåtelser hjälper dig hela vägen.

Ta hjälp av en affärsjurist om du ska överlåta ett företag. Det finns en mängd saker att tänka på under en sådan process där det behövs juridisk expertis. Termen “due diligence” eller “företagsbesiktning” syftar på en metod och arbetsprocess som samlar in information om ett företag och analyserar den. Översatt betyder due diligence ungefär skälig aktsamhet. Företags besiktningen bildar ett beslutsunderlag för det köpande företagets ledning och utförs ofta av externa konsulter. Resultatet används också som ett underlag vid förhandlingar. Processen används vid förvärv av egendom såväl som produkter men också intellektuell egendom, dvs immateriella tillgångar eller utvecklingsprojekt.

Advokatbyråer med affärsjuridik som specialitet

Närhelst det handlar om att förvärva eller sälja ett företag, oavsett om det är ett stort aktiebolag eller ett mindre affärsföretag bör man anlita jurister. Det är inte sällan som det just vid överlåtelser eller försäljningar som gamla dokument och avtal plötsligt dyker upp och blir aktuella. Dokument som först vid en förändring börjar gälla eller som inte har varit kända förrän då. Då kan det vara otroligt skönt och tryggt med ett juridiskt stöd som är förtrogen med liknande processer. När ett företag byter ägare kan det handla om allt från personal till fastigheter och aktieägare. Det är många enskilda avtal som ska gås igenom och synas. Vid eventuella tvister brukar skiljeförfarande användas, vilket är vanligt inom affärsjuridiken.

Lösa juridiska konflikter med skiljeförfarande

Ett skiljeförfarande är konfidentiellt till skillnad från en process i domstol. Den går som regel snabbare och parterna kan påverka valet av skiljemän. Dessa är också experter inom sina områden. Skiljemän skall vara opartiska och något jäv får inte förekomma. Skiljemannen ska undersöka och pröva målet grundligt. Det görs en noggrann genomgång av argument och motiveringen för domslutet ska vara övertygande. Det ska utföras av minst tre skiljemän. Förenklat skiljeförfarande kan användas vid enklare tvister. Där deltar endast en skiljeman. Förhandlingen går fortare och är effektivare.Syftet med både vanligt och förenklat skiljeförfarande är att lösa tvister så fort som möjligt. Man sammanträder och presenterar sina olika ståndpunkter, det är själva förhandlingen. Efteråt meddelar nämnden sitt beslut - skiljedomen. Man ska komma ihåg att ett skiljeförfarande inte kan överklagas, såvida det inte står inskrivet i avtalet att det ska vara möjligt. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.skiljeförfarande.se

Var ska barnen bo?

29 Mar 2020

Osämja kan uppstå väldigt lätt när det kommer till vårdnaden av ens barn. Ligger föräldrarna i skilsmässa kan det lätt bli konflikter, irritation och bråk om var barnet ska bo någonstans.

Om man har varit tillsammans med någon väldigt länge, kanske har man till och med varit gifta med varandra under en lång tid och har ett eller flera barn tillsammans, då är det inte helt smärtfritt att gå igenom en skilsmässa. Det sker nog inte helt friktionsfritt oavsett hur lång eller kort tid man har varit gifta med varandra, men det är ofta lättare att det uppstår diverse bråk och hårda ord till varandra om det är barn med i bilden. När föräldrar går olika vägar och ska skilja sig så kan de bli så osams så att barnen är de som blir lidande till slut. Föräldrarna bråkar om vem barnet eller barnen i fråga ska bo hos och kan inte komma överens.

Vem hjälper till i en vårdnadstvist?

Det är då man helt enkelt får ta hjälp av en advokat kunnig inom familjerätt. Man hamnar i en så kallad vårdnadstvist med sin partner, eller ja, expartner blir det ju eftersom det är skilsmässa på gång. Vem ska då få vårdnaden om barnen? Vem bestämmer vem som är mest lämplig för det? Har den andre föräldern ingenting att säga till om när det kommer till var barnen ska bo? Av någon anledning så har fallen av vårdnadstvister ökat. Om den saken beror på att folk skiljer sig oftare nu än för tjugo år sedan är svårt att säga. Men förr försökte man mer att medla och att försöka få föräldrarna att komma överens, men det verkar inte vara lika lätt gjort idag.

Vårdnadstvisten - en väldigt långdragen process

Det är en lång och ofta väldigt utdragen process att genomgå en sådan här typ av rättsprocess som en vårdnadstvist ändå är. Det är ingenting som är särskilt roligt att gå igenom, varken för föräldrar eller barn. Barnen vill ju bara att föräldrarna ska komma överens. Och om man kan försöka att göra det på egen hand, utan inblandning av advokater och domstolar, så är ju det vad som är det allra bästa för alla inblandade. Om det kan ske genom överenskommelse mellan föräldrarna och att de ser till barnens bästa istället för sitt eget. Det är inte barnens fel att föräldrarna skiljer sig, det måste man tänka på.

Vad kan jag förvänta mig på en entreprenadjuridik-kurs?

23 Mar 2020

Fortbildning är alltid aktuellt och efterfrågat. Är du intresserad av bygga på din kompetens med en kurs i entreprenadjuridik? Bra! Lär dig mer rätt och gör mer rätt i ditt dagliga arbete.

Jobbar du med entreprenad? Med bygg- installations- eller anläggningsarbeten? Fastigheter? Är du kanske byggherre, beställare eller konsult? Påverkas ditt dagliga arbete av olika avtalsrättsliga regleringar och vill du lära dig mer om till exempel parternas olika ansvarsområden vid avhjälpandet av ett fel eller vad som gäller i kommunikationen mellan de inblandade? Då har du helt klart rätt tanke som vill lära dig mer om detta spännande civilrättsliga område.

Börja med en stadig grund

Vägen till ett stadigt byggprojekt eller en lyckad entreprenad är inte alltid helt rak och med många olika aktörer inblandade är det mycket att hålla reda på. Med en grundkurs i entreprenadjuridik kan du förvänta dig att din förståelse för de olika regleringarna ökar. Du får bland annat lära dig om olika typer av entreprenad, så som utförandeentreprenad och olika sorters totalentreprenad. Du får också lära dig om vad som gäller för till exempel anbud, accept och kontraktsskrivning. Det är värdefullt eftersom ett avtal som blir bra från början kan förebygga och bidra till lösningar i eventuella senare konflikter. Du får även lära dig mer om olika ansvarsförhållanden och vad som gäller om något förhållande skulle förändras för en av parterna. Vad som gäller vid avhjälpande av fel i olika sammanhang tas också upp. Det är såklart också bra att känna till när skadestånd eller vite kan bli aktuellt.

Kan jag verkligen lära mig detta?

Även om ämnet är viktigt kan det kännas lite nervöst när man ska lära sig mer om något juridiskt. Tänk om man inte förstår någonting och känner sig dum eller tänk om det är torrt, invecklat och tråkigt? Ingen fara. Med rätt lärare och bra undervisningsmaterial kan ett till synes svårt ämne som juridik vara enklare och mer logiskt än man först kan tro. En kurs riktad till yrkesverksamma är ofta anpassad för att bli användbar och konkret för deltagarna. Med tydliga, verklighetsbaserade exempel och diskussionsfrågor kan det abstrakta sättas i en meningsfull kontext som känns relevant för just dig och ditt arbetsområde. Kursledarna är där för din skull så tveka inte att utnyttja kurstillfällena till att fråga om det du undrar över eller att be dem förklara igen om det behövs. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.entreprenadjuridik.nu/

Rörmärkning ska ske enligt lag

7 Mar 2020

Rörmärkning är en extremt viktig detalj som ger klara besked om vad som döljer sig i varje rör- och ledning. Har ni koll på era rör och ledningar i ert företag - vet du som fastighetsägare vad som finns i varje rör?

Det bör ni ha. Rörmärkning ska finnas enligt svensk lag och om så inte är fallet - eller om märkningen skett på ett felaktigt sätt - så kan man drabbas av sanktioner. Den summan kan i så fall ligga någonstans mellan 15-150.000 kronor - beroende på vad det handlar om - och det är något som visar på hur viktigt detta område är. Det hela är logiskt också. Rör och ledningar finns överallt, de har samma form och de följer ofta varandra.

Vad händer om någonting slutar att fungera? Vilket rör innehåller vad och vilken ledning måste lagas? Fruktansvärda olyckor kan inträffa i samband med reparationer och tyvärr så kan man också se att sådana de facto har skett som en följd av undermålig rörmärkning.

Detsamma kan sägas om det börjar brinna. En brandman måste direkt kunna se vilka faror som finns och rörmärkning ger denne direkt och tydlig information om hur det fortsatta räddnings- och evakueringsarbetet ska ske ut. Tänk själv om det handlar om en industriell miljö där en massa farliga kemikalier finns och där information om detta saknas. Det skulle innebära en katastrof och av den anledningen så är rörmärkning alltså ett måste.

Rörmärkning efter givna regler

Hur ser då en rörmärkning ut? Det finns givna regler att följa och där handlar det dels om att använda symboler. Handlar det om kemiska ämnen så finns det tydliga symboler som ska sättas ut. Man har även färgsystem som visar på vad ett rör eller en ledning innehåller.

Detsamma gäller för färdriktning. Genom en pil så visar man åt vilket håll någonting transporteras. Du har säkerligen någon gång fått någonting förklarat i klartext? Det uttrycket är hämtat från rörmärkning och det innebär att det aldrig ska kunna ske några missförstånd: det ska klart och tydlig stå skrivet vad som finns i ett rör eller en ledning. </p<

Placering är viktigt också. Att sätta upp en skylt - eller en dekal - handlar lika mycket om var den sitter som vad den ger information om. En skylt som inte syns gör ingen som helst skillnad. Gällande placering så ska man sätta information vid exempelvis en stamkran eller vid varje anslutning- Löper en ledning - vilken den ofta gör - genom olika rum så ska den märkas, minst, en gång i varje utrymme. En märkning ska även finnas vid eventuella avgreningar.

Vilka färger används? Ögat ser, i många fall, färger först och det kan vara bra för dig som privatperson att veta om några av de vanligaste kulörerna som används vid en rörmärkning och betydelsen av dessa. Detta enligt följande:

  • Brandfarlig gas - Orange.
  • Luft eller vakuum - Ljusblå
  • Vattenånga - Grå
  • Övriga gaser - Ljusbrun
  • Brandfarlig Vätska - Brun
  • Frätande Vätskor - Violett
  • Kallvatten - grön

Har jag rätt till en advokat?

6 Feb 2020

När har man egentligen rätt till advokat, hur mycket kostar det och vem är det som betalar för denna expertis? Vi kan säga att du bor i Göteborg och är misstänkt för brott. Har du rätt till en advokat? Ja, det har du. Att som misstänkt - eller åtalad - för ett brott ha en offentlig försvarare som sköter försvaret är en demokratiskt grundsten och en viktig del i ett rättssäkert samhälle.

Vi ska dock även tillägga följande: man har rätt till en advokat - men man kan själv få bekosta försvaret. Skulle du som boende i Göteborg vara misstänkt för ett relativt lindrigt typ av brott så kan du söka efter en offentlig försvarare - men det är inte säkert att din ansökan beviljas. Man utgår från tre stycken punkter och dessa är de som avgör kring huruvida du får sin ansökan om offentlig försvarare beviljad eller inte.

Den första punkten handlar om fallet i fråga bedöms som komplicerat. Den andra punkten handlar om det finns oklarheter gällande påföljdsvalet - själva straffet - och hur detta skulle kunna se ut. Punkt nummer tre bedöms utifrån dina personliga förhållanden och där exempelvis din ekonomi tas med i beräkningen.

En advokat kan alltså komma att bekostas av staten. Skulle brottet du misstänks för i Göteborg vara av den karaktären att den, enligt straffskalan, kan leda till ett fängelsestraff så kan du söka en offentlig försvarare vars arvode täcks av medel ur statskassan. Detta sker emellertid med en liten brasklapp: blir du dömd för brottet i fråga så kan du också blir tvungen att betala tillbaka en del av beloppet till staten.

Får man själv välja advokat i Göteborg?

Får man då välja en advokat själv eller blir man tvungen att välja den som rekommenderas av rätten? Man har rätt att välja advokat och offentlig försvarare. Det är också något som egentligen är ganska logiskt: i ett rättssäkert samhälle som bygger på att alla äger en rätt att försvara sig så måste man också känna att den advokat som står vid ens sida är en person som man verkligen litar på. Rent krasst så kan detta alltså innebära att du står åtalad för ett brott i Göteborg och ska upp i rätten där - men att du väljer en advokat som bor i Stockholm. Det kan du inte nekas.

Man kan vända och vrida på den här frågan och man kan definitivt se saken ur ett mer fiskalt perspektiv där skattemedel slösas på utlägg för en advokat som bor på en annan ort. Man ska dock vara medveten om att kostnaden för en advokat i samband med en rättegång inte alls är särskilt stor i förhållande till alla andra kostnader som tillkommer.

Och: vad skulle de sända för signaler om vi inte hade denna möjlighet? Om du inte fritt kunde välja en advokat från hela landet utan blev tvungen att sondera terrängen i Göteborg och endast förhålla dig till de verksamma offentliga försvarare där? Det skulle gå emot allt vad ett rättssamhälle står för. Vi ska emellertid även tillägga en sak: att du väljer en viss advokat i Göteborg är inte synonymt med att du får denne som din offentlige försvarare. Det är en fråga för advokaten. Han väljer själv vilka fall han åtar sig och det kan således innebära att du - som en följd av exempelvis tidspress - får din ansökan avslagen och får välja en annan person som sköter ditt försvar.

Viktigast är att du är medveten om att du de facto har ett val att göra. Skulle du någon gång hamna i trångmål så ska du definitivt undersöka vilka advokater som finns och vilka som kan sköta ditt försvar.

När kan man ha behov av en arbetsrättsjurist?

31 Jan 2020

När kan man behöva en arbetsrättsjurist? Har du problem med arbetsgivaren och behöver hjälp? En arbetsrättsjurist kan hjälpa till att lösa problemet.

Det kan finnas många olika skäl till att man behöver en arbetsrättsjurist. Det kan vara arbetstagare eller arbetsgivare som behöver hjälp att reda ut konflikter mellan varandra. Det kan även vara förhandlingar kring avtal och löner, både för att förhandla stora kollektivavtal men även direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. En arbetstagare kan i regel få hjälp via sitt fackförbund som har egna arbetsrättsjurister men om man inte är med i facket kan man behöva anlita sin egen arbetsrättsjurist. En arbetsrättsjurist kan ses som en vän för både arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsrättsjurister arbetar vanligen på en advokatbyrå men det finns även jurister som arbetar själva. Det går inte att säga att någon av dem är bättre än de andra utan det har med kompetens och erfarenhet att göra.

Vad är speciellt med en arbetsrättsjurist?

Precis som det låter så är en arbetsrättsjurist en jurist som specialiserat sig på lagar och de regler som hör ihop med relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är vanligt att företaget och organisationer samarbetar med arbetsrättsjurister då det kan bli dyrt att gå emot arbetsrätten. I Sverige är arbetsrätten stark och det finns många lagar och regler att ta hänsyn till. Ett felaktigt utformat anställningskontrakt kan stå en arbetsgivare dyrt, i en konflikt med en arbetstagare är det också viktigt att navigera rätt i juridiken. Det går inte att säga upp arbetstagare hur som helst utan det måste finnas laglig grund. Likaså är det viktigt för en arbetstagare att ta tillvara på sina rättigheter.

Vad händer om man inte kan enas?

Det som händer om en arbetstagare och en arbetsgivare inte kan enas är att ärendet kan dras till Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolens uppgift är att avgöra vem av parterna som har rätt och då ska man ha en arbetsrättsjurist vid sin sida. Arbetsdomstolens dom kan nämligen inte överklagas utan är slutgiltig. Arbetsdomstolen tar inte heller upp alla mål eller tvister utan det måste finnas vissa kriterier. För att ett mål ska tas upp i Arbetsdomstolen måste det finnas ett kollektivavtal som omfattar både arbetsgivaren och arbetstagaren. Utöver det måste frågan som väcks omfatta frågor som finns i kollektivavtalet. Det är därmed inte säkert att ett ärende ska till Arbetsdomstolen även om det handlar om arbetsrätt. Uppfylls inte dessa kriterier så ska ärendet istället gå till Tingsrätten.

← Äldre inlägg