Blogg

Sida 3

Att få hjälp med skyddat boende

3 mar 2019

Alla som utsatts för våld i hemmet har enligt svensk lag rätt till skyddat boende. Ett skyddat boende är ett sätt att komma undan den som misshandlar och få lugn och ro att se över sin situation och bygga upp sitt liv igen. Misshandel i hemmet är inget litet problem i Sverige; varje år anmäls ungefär 30 000 fall av misshandel där förövaren är en person som offret lever med. Det handlar i en förkrossande andel av fallen om kvinnor; antalet män som anmäler misshandel i hemmet är oftast mindre än hundra per år, vilket säger en del om fördelningen.

Skyddat boende för kvinnor över 18 år

Vi kan därför anta att vi har att göra med en kvinna, och att hon blivit utsatt för misshandel av sin man och bestämt sig för att fly. Det hon då kan göra är att kontakta socialtjänsten i sin kommun för att få hjälp med att hitta ett skyddat boende. Socialtjänsten har ansvaret för att ser till att de kvinnor som behöver skydd får någonstans att ta vägen.

För kvinnor över 18 år blir lösningen vanligtvis ett skyddat boende för kvinnor med medföljande barn, där man får tillgång till en egen mindre lägenhet med kök, oftast i anslutning till gemensamma utrymmen bemannade med personal. Utöver den vanliga personalen, som är utbildad för att ta hand om kvinnor och barn i kris, finns oftast läkare, psykologer och jurister kopplade till boendet, som kan hjälpa med stöd och information.

Motstridiga känslor

En kvinna som söker skyddat boende befinner sig i ett sårbart och utsatt läge, en kris, och det är vanligt med funderingar och tvivel kring vad man har gjort och vad man ska göra härnäst. Samtidigt som det finns rädsla och avsky gentemot den som slagit en, rör det sig fortfarande om en person som man har hyst varma känslor till, och det kanske man fortfarande gör. Det är inte ovanligt att en kvinna som sökt skyddat boende får dåligt samvete och funderar på att gå tillbaka till den som misshandlat henne.

Som personal på ett skyddat boende gäller det att både via respekt för dessa känslor och samtidigt försöka stötta kvinnan i att lämna förhållandet. Statistiskt sett finns det inget som tyder på att en man som slår sin hustru eller sambo kommer att upphöra med det; tvärtemot tenderar misshandeln att bli värre med tiden. Det gäller att få kvinnan att förstå att det innebär en fara för hennes liv att gå tillbaka till en man som misshandlar henne.

Juridisk hjälp till kvinnor i skyddat boende

Här kan även en jurist hjälpa till. Ett skyddat boende har ofta kontakt med jurister varav många arbetar ideellt för att ge juridisk rådgivning till kvinnor i nöd som sökt skyddat boende. Det kan handla om hjälp med att upprätta en anmälan om misshandel, frågor kring umgängesrätt, eventuellt byte av skyddat boende och mycket annat. En jurist kan erbjuda handfast stöd och hjälp med stöd i lagen, något som kan vara välkommet för en kvinna vars tillvaro har rasat ihop.

Vad räknas som en våldtäkt?

18 jan 2019

En av anledningarna till att många våldtäkter aldrig anmäls är att offren inte inser att de blivit våldtagna. Anledningen till detta är att man tror att det endast är den rena penetrationen som räknas. Så är inte fallet. det som tidigare klassades som kvinnofridsbrott räknas numera som våldtäkt och om du tvingats till oralsex, till att vidröra någons kön eller har blivit exempelvis penetrerad med ett föremål så har du också - även i lagens ögon - blivit våldtagen.

Detta även sett till hur du mått vid det aktuella tillfället. Det spelar ingen roll om du varit för berusad, om du haft droger i kroppen, varit oförmögen att röra dig på grund av en sjukdom eller om du haft en psykisk störning vid det inträffade - har någon förgripit sig på dig och din kropp så räknas det som en våldtäkt.

Från lagens sida så gör man även skillnad på våldtäkt och en grov sådan. Några viktiga detaljer att veta gällande den grova våldtäkten och vad som tas i beaktande vid en sådan är bland annat om hur många gärningsmän som varit inblandade, hur mycket hot- och våld som använts samt om övergreppet i fråga varit extra rått. Straffskalan för en grov våldtäkt sträcker sig mellan fyra och tio år. Läs mer om vad lagen säger här.

Har du blivit utsatt för en våldtäkt?

Många offer tror att en våldtäkt och en anmälan av en sådan måste ske direkt efteråt. så är inte fallet. Man har dock lite större chans att säkra bevisning om så sker. Kan man säkra DNA-spår - sperma, hår, hud - och dokumentera skador på kroppen så har man en klar fördel. Men, även en våldtäkt som anmäls långt efteråt behandlas på stort allvar och man har en god chans till upprättelse även där.

Avgörande är att man anlitar ett målsägarbiträde som offer och att denna person är erfaren samt har god kunskap i hur processen ser ut vid våldtäktsmål. Som offer får man hjälp vid polisförhör, man får ett stöd genom hela förundersökningen och man får ovärderlig hjälp vid själva rättegången. Dessutom så får man det känslomässiga stöd man behöver genom denna traumatiska tid.

Det målsägarbiträde man anlitat kan även se till att man slipper förnedras genom ovidkommande frågor såsom vilken klädsel man bar vid övergreppet och exempelvis om man varit berusad (och i själva verket varit aktiv och givit samtycke) - frågor som många offer upplever som extra kränkande.

Utöver det juridiska ombudet - som fullt ut bekostas av staten - så har man som våldtäktsoffer även rätt till terapi för att kunna bearbeta det inträffade övergreppet på ett så bra sätt som möjligt. Även terapin är bekostad av staten.

Vem ersätter skadan efter din flyttstädning?

3 jan 2019

Fler och fler personer ser ett värde i att använda sitt rut-avdrag och få en generös skatterabatt för hushållsnära tjänster. Det är på det stora hela bra; att tjänsterna efterfrågas skapar fler företag och därmed också fler arbetstillfällen. Dessutom är det också troligt - här spekulerar vi lite - att många av de som kanske väljer hemstädning i Stockholm med sitt rut-avdrag skulle valt hemstädning ändå; men utan att betala någon skatt överhuvudtaget.

De flesta städtjänster och hushållsnära tjänster är bra och vissa är lite mer välbehövliga än andra. Här kan vi nämna hemstädning och flyttstädning som två exempel. Hemstädning av den enkla anledningen att den köper tid. Familjer - i synnerhet i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö - har problem med att få ihop vardagen. Hemstädning kan ge en extra lucka som köper dessa mer kvalitetstid att lägga på andra saker. Då det gäller flyttstädning så förstår nog alla som någon gång flyttat varför den tjänsten är nödvändig: en flyttstädning är extremt påfrestande.

Den tar tid att genomföra, det är ofta tungt sett till att både höga och låga saker och områden ska städas och det som även spelar in och har en stor roll handlar om att man just flyttat och därmed är urlakad rent fysiskt efter att ha burit ett helt bohag och att man har sina tankar på annat håll i form av den nya bostaden. Därför så tar många hjälp och använder rut-avdraget. Det rekommenderas, men vad händer om någonting går sönder?

Du måste välja rätt städfirma i Stockholm

Vid en flyttstädning skulle vi säga att du löper få risker för att någonting skulle gå sönder. Visst, det finns en risk med gamla fönster och det finns risker med att rengöra avlopp - men företag inom städning är väl bekanta med dessa problem och hanterar dem också varsamt. Anlitar du en städfirma i Stockholm för din flyttstädning så kan du också vara säker på att den uppgiften sköts med bravur.

Undvik kombinationen flyttfirma-flyttstädning

Värre är en kombination där man anlitar samma flyttfirma även för sin flyttstädning såväl som för flytten. Där har många råkat ut för problem. I och med att en flytt idag även den går att dra av med rut-avdraget så har många företag sett en vinst i att erbjuda en kombinerad flytt och städning. Det blir sällan bra.

En flyttfirma kan inte genomföra en korrekt flyttstädning och en städfirma kan inte genomföra en perfekt flytt enligt exempelvis Bohag 2010 och där man har full ansvarsförsäkring. Skulle du anlita en städfirma i Stockholm både för flytt och flyttstädning så kommer flytten - packande, bärande, transport, stuvning i bilen och uppackning - att ske på ett mer lekmannamässigt sätt än om du valt en renodlad flyttfirma.

Det motsatta är exakt lika troligt - att en flyttfirma inte städar på det sätt som en flyttstädning kräver och att du därmed drabbas av ekonomiska krav från köparen av din gamla bostad. Om du ändå vill kombinera tjänsterna så ska du se till att det finns både garantier och ansvarsförsäkringar som täcker eventuella skador.

Här kan du läsa om hur en seriös firma arbetar med flyttstädning.

Är en halkbana nödvändig vid körkortsutbildningen?

27 dec 2018

Konflikter mellan privatpersoner och försäkringsbolag är inte ovanliga och tyvärr så handlar det i många fall om Davids kamp mot Goliat. Många privatpersoner är för dåligt försäkrade och dessutom helt omedvetna om detta. Det är först då olyckan är framme som man inser vad man betalat för och vad som inte ingått. Den här texten ska därför handla om hur du ska tänka rent presumtivt och därigenom få en bättre chans att slippa kostsamma - och långdragna - tvister med ditt försäkringsbolag. Det första, och egentligen bästa, steget är att verkligen se över vad som omfattas i dina olika försäkringar.

Ring gärna upp och ställ frågor. Du kan med fördel spela in samtalet - men säg till att du gör så innan - och få svart på vitt om vad som du har rätt till om olyckan händer och du exempelvis skadas i samband med en trafikolycka, om du har inbrott eller om du hamnar i en tvist av mer personlig karaktär - exempelvis en vårdnadstvist - och behöver använda ditt rättsskydd för att finansiera den tvisten. Kolla upp och var noggrann!

Be gärna en juridisk kunnig person - eller en jurist - granska dina försäkringar och komma med synpunkter om det finns några svagheter. Det kan spara dig både pengar och energi.

Boka in en extra halkbana i Stockholm

Del två i vårt presumtiva handlingsschema handlar om att lära dig att undvika situationerna som ställer till det. Lås dörren, se till att skaffa larm, granska svaga punkter på ditt hus - garaget och fönstren är två exempel - och se till att försvåra för en tjuv på alla tänkbara sätt. Säkerhetsdörrar kostar pengar, men de fyller definitivt sitt syfte.

En annan fråga gäller din bilkörning och hur du undviker att hamna i bekymmer i trafiken. Alla är världens säkraste chaufför om man frågar - men trots det sker olyckor. Svaret om skuldfrågan är därför nästan alltid att det är den andres fel - eller att det är väderleken som är boven i dramat. Det är det sällan.

I de flesta fall så handlar det om att man A) överskattar sin egna förmåga B) underskattar väglag och rådande trafik. Det skulle vara lätt att peka på att endast yngre killar stämmer in på detta och där man nämner den bristande impulskontrollen som en bidragande faktor. Det stämmer - men lika sant är att äldre personer även de ofta är inblandade i olyckor. Speciellt vid halka. En yngre person har ofta bättre förutsättningar att parera halkolyckor, detta som en följd av att den obligatoriska halkbanan ligger färskt i minne. Många vill göra gällande att denna halkbana är onödig - speciellt i städer där snö och halka inte förekommer i samma utsträckning som i Norrland.

Vi skulle emellertid säga att en halkbana i Stockholm blir mer nödvändig än i en mindre stad i norra Sverige. Det är bara att se hur många olyckor som sker i samband med den första snön i Stockholm. Vi skulle därför säga följande: även om du har körkort så kan det vara läge att boka in en ny halkbana. Det kostar någon tusenlapp, men du får mycket för pengarna. Framförallt genom att dina kunskaper fräschas upp och där du exakt vet hur du ska parerar en vinterväg eller en korsning i centrala Stockholm.

En halkbana och den djupgående kunskap man får genom en sådan ska inte underskattas. Mycket tyder på att denna lösning skulle minska antalet olyckor radikalt och att konflikter mellan privatpersoner och försäkringsbolag även de skulle minska kraftigt.

Säkrare finansmarknad med LEI-kod

10 dec 2018

Om man handlar med aktier, fonder, värdepapper eller med exempelvis obligationer och har ett företag som omsätter över tre miljoner kronor så kommer man att snabbt att bli varse att det är omöjligt att fortsätta med detta. Du vet förmodligen redan om detta då kravet infördes i början av året - men som innebär att dina transaktioner och affärsuppgörelser ska verifieras av en LEI-kod.

En LEI-kod är en serie siffror - tjugo stycken, alfanumeriska - som är unika och som endast kan användas av ett och samma företag. Det här gäller vid både europeisk och global handel och ur ett rent juridisk perspektiv så kommer det att innebära att vi också kommer att se färre uppmärksammade fall inom finanssektorn.

Tack vare LEI-kod så kan man nämligen på ett tydligare sätt spåra, undersöka och kontrollera handeln; företag kan - konkret - inte gömma sig bakom luddiga lagar, dotterbolag och så vidare: en LEI-kod blir ett unikt fingeravtryck som exempelvis Finansinspektionen kan använda sig av. Det är väldigt bra då man genom systemet kan komma till bukt med problem som tidigare kunnat innebära att vissa företag skaffat sig monopol inom vissa områden.

LEI gör att handeln med finansiella instrument och med aktier, värdepapper, derivat, obligationer och fonder blir mer öppen, mer transparent och enklare att skaffa sig översyn över - en relativt enkel och genialisk lösning på ett stort problem.

Handlar det inte om övervakning?

Den personliga integriteten då; kränks inte den av ytterligare ett system där olika myndigheter i olika länder får ytterligare ett verktyg att kontrollera medborgarnas förehavanden? Nej, man måste skilja på päron och äpplen. Det här är inte alls jämförbart med offentliga kameror på torg, på större gator eller med FRA och andra heta potatisar som det talats om i vårt samhälle.

LEI är inte skapat för att din handel med aktier ska upphöra, regleras eller för att du ska drabbas av någon typ av skattehöjning. Faktum är att du inte alls kommer att behöva bry dig om begreppet LEI som privatperson. Ditt ISK-konto sköter du precis som vanligt. De som man vill “komma åt” är företag och juridiska personer som har denna typ av handel som profession och som har en hög omsättning.

Har du exempelvis en enskild firma som handlar med aktier och som inte omsätter mer än tre miljoner kronor så kommer du heller inte att behöva någon LEI-kod. Det är inte ett system som berör gemene man.

Så registrerar ditt företag LEI-kod

En LEI-kod och registrering för att använda sådan kan göras via sin bank. Det går också att göra online och via speciella sidor och auktoriserade webbtjänster kan registrera sig. Tiden brukar normalt ligga på 1-2 arbetsdagar och kostnaden varierar beroende på vilken väg du väljer. Runt 120 USD är en rimlig siffra att förhålla sig till. En LEI-kod ska registreras och förnyas årligen - även det bär en kostnad som dock är lägre än vad en helt ny registrering kostar.

Ytterligare information kan du finna här: https://www.leikod.nu

Skadad i idrottshallen?

9 dec 2018

Idrott och sport är starkt förknippad med god hälsa och i många fall så är det också en del av vardagen. Fler och fler behöver motionera som en följd av att vi numera har med stillasittande arbeten och inte längre rör på oss i den omfattning vi borde. Att ha ett gymkort är därför ett måste; och likaså - kanske ännu bättre - om man kan vara allsidig och träna exempelvis tennis, badminton eller spela innebandy tillsammans med kompisarna. All motion är av godo - både rent fysisk för vår hälsa och för det rent sociala då vi träffar nya- och gamla bekantskaper.

Men, med idrott finns också en uppenbar risk för skada. Här ska vi säga att du är försäkrad genom ditt medlemskap på exempelvis ett gym. Detsamma gäller om du bokar en tid på en kommunal anläggning och spelar exempelvis innebandy. Skadar du dig så kommer du alltså inte att behöva ta några kostnader.

Men, om skadan skett som en följd av att gymägaren/kommunen misskött sin anläggning då? Om du brutit benet som en följd av ett undermåligt sportgolv och vill statuera ett exempel - hur kan du gå vidare rent rättsligt?

Du kan gå vidare med en stämning

Det finns möjligheter att stämma både kommunen och en gymägare för en skada som man anser vara orsakad av misskötsel. Det kan dock handla om en lång process - med höga summor inblandade - och där bör man definitivt låta en jurist sköta alla förhandlingar. I många fall så kan det räcka med att kontakta exempelvis gymmets eget försäkringsbolag - eller gymägaren - för att sluta en överenskommelse; det brukar inte sluka samma tid och lika stora resurser.

Naturligtvis ska man söka upprättelse om man skadas som en följd av att någon misskött sina åtagande. Ett sportgolv som inte håller måttet kan innebära en halkolycka - som i sin tur leder till att ett korsband går av. Det är svårt att bevisa och det kan krävas en hel del undersökning och jobb innan man får rätt.

Bra sportgolv - en bristvara i Sverige

Gällande just sportgolv och kvaliteten på dessa så kan man säga att här behövs mycket arbete. Många idrottshallar i Sverige har äldre golv som legat orörda i decennier. I kombination med ett flitigt användande så håller de inte måttet; de sviktar inte, de är hala, de gör ont att falla på dem och de samlar på sig en massa damm som i sin tur leder sitt ännu större risk för halkolyckor. Där krävs det bättring.

Visst, det bär en kostnad att byta golv - men ställer man den mot hur många olyckor som kan förhindras så är det en investering. Att idrotta innebär att man exponeras för risken att göra sig illa - men den risken ska inte göras onödigt stor. Byt ut gamla sportgolv mot nya, moderna modeller och många olyckor kommer att förhindras.

På sajten http://www.sportgolv.biz hittar du en leverantör av sportgolv.

Tvistar ni om vårdnaden om barn?

4 dec 2018

Det är mycekt som måste lösa sig praktiskt när man skiljer sig. Formellt sett, gör man en bodelning, även om man endast har varit ett sambopar. Känslomässigt är det samma process som nrä man skiljer sig och har varit gifta, men rent juridiskt är det en helt annan sak. Som frånskild har man en giftorätt till hälften av det som man har ägt tillsammans. Som sambopar äger man endast rätt till hälften av det som man har köpt tillsammans och som man har köpt för det gemensamma boendet.

Mer komplicerat att skiljas om man har barn tillsammans

Har man dessutom barn tillsammans, försvårar och gör det skilsmässan ännu mer komplicerad. De allra flesta föräldrar klarar av att lösa saker som man ska dela och se till så att båda kan fortsätta vara föräldrar till de gemensamma barnen. Även om det kan finnas bittra känslor inför den andra parten, och man kanske är besviken på hen, är det ändå viktigt att barnet inte ska behöva känna av de negativa känslorna. Och det är ju så i de flesta fallen att föräldrarna klarar av detta utan inblandning utifrån.

...och ännu mer komplicerat om den ena är våldsam

Men det är i de fall som det till exempel har förkommit våld i förhållandet eller övergrepp, då är det omöjligt att lösa en skilsmässa på egen hand. Har den ena föräldern utövat våld mot den andra parten är det så gott som omöjligt att fortsätta "samarbeta" med en partner som har varit våldsam mot en. Det säger ju nästan sig själv; om den ena partnern har kämpat och lyckats komma loss från ett våldsamt förhållande, är det ju klart som korvspad att den som är våldsam, fortsätter vara våldsam, även efter en skilsmässa. Den som varit utsatt för våldet, löper ännu större risk för våldet just när hon, eller han skiljer sig från den som är våldsam.

En våldsam person är lika våldsam mot barnet

Dessutom, har den som är våldsam ett barn, finns det absolut ingen forskning som visar på att den personen inte skulle vara våldsam även mot barnet. Det finns inget som bevisar att en våldsam person bara är våldsam mot en partner, och inte mot barnet, särskilt som våldet har förekommit i en nära relation. Då har den som är våldsam, utvecklat ett våldsamt beteende som inte går att backa, även om man så skulle vilja det. För den som vill ut ur ett våldsamt förhållande och skydda sitt barn mot en våldsam fördetta partner, behöver en duktig jurist som kan hjälpa den som varit utsatt för våldet. Här kan du läsa mer: https://www.gemensamvårdnad.com.

Är er telefonväxel säker?

1 nov 2018

Tyvärr så finns det alltid risker i att använda sig av nya system. Det kan handla om allt från att ta steget och börja använda sig av molnbaserade tjänster till att byta telefonväxel till företaget. Det förra är relativt nytt och vanligt - det senare börjar bli vanligare och vanligare.

Det finns dock en gemensam nämnare och fråga som bör ställas: är det hela säkert? Ja - och nej. Det handlar om att välja rätt leverantör också. Om du beställer en ny telefonväxel - en mbil sådan - som ska implementeras i ditt företag så kanske du sätter ett högre fokus på att denna ska vara billig och att den ska gå snabbt att få igång snarare än att dne ska vara säker.

Tänker man efter - oavsett om det handlar om molnbaserade tjänster eller om en ny telefonväxel - så delas det en massa känslig information som i orätta händer kan skapa stor aprobelm. Vi skulle säga att säkerheten är, om inte viktigast, så åtminstone viktigare än att systemet snabbt ska kunna börja användas.

Vanligt med kapning av en telefonväxel

Ditt företag har en normal räkning på 3000 kronor i månaden. Det handlar om vanliga operatörskostnader och helt vanliga samtal som dina anställda gör. Ingen större kostnad utan helt normal. Nu har nyligen bytt till en ny telefonväxel som ger alla anställda en större flexibilitet - och som ger kunderna betydligt bättre chans att snabbt komma i kontakt med exakt rätt person.

Den nya tjänsten är en mobil växel - något som innebär att en anställd kan koppla upp sig mot ett wi-fi oavsett var han befinner sig och genom detta vara anträffbar, delta vid möten och kunna samtala med kunder när som helst. Vidare så kan ni koppla varandra vidare, ni kan ha flera terminaler länkade och hålla telefonmöten med hela kontoret närvarande, men vi sina mobiler.

Välj en säker leverantör

Det bästa är att detta fungerar oberoende av operatör och att du som chef alltså slipper de skyhöga kostnaderna som exempelvis ett utlandssamtal för med sig. De 3000 kronorna ni idag betalar är också en maximal gräns; högre än så kommer aldrig er räkning att bli. Kopplar dina anställda upp sig mot ert wi-fi så blir deras samtal alltså inte dyrare. Men, en dag så öppnar du räkningen från den operatör ni valt och ser en summa som får det att svartna för ögonen: 300.000 kronor. För samtal till Ghana?!!

Vilken anställd har ringt dit och varför har han inte använt er telefonväxel via wi-fi? Det är ingen av era anställda som ringt: ni har blivit hackade, er nya telefonväxel är kapad. Detta scenario är tyvärr inte ovanligt att se (exemplet är faktiskt hämtat från verkligheten) och det visar på att valet av leverantör måste ske med ett större säkerhetstänk.

Vem ska då betala? I det fallet ovan så makulerades räkningen av operatören. Det kunde lika gärna ha blivit så att operatören i fråga valt att ta det vidare för att få sina pengar av företaget. Ett företag som i sin tur alltså hade fått försöka reda ut - tillsammans med polisen - om vem som lyckats kapa telefonväxeln och ringt till Ghana. Inte det lättaste, det kan vi säga direkt.

Vem som helst kan bli misstänkt för brott

4 okt 2018

Det som få tänker på är att i princip vem som helst kan bli anklagad och anmäld för vilket brott som helst. Det är ju fritt fram att anmäla. Vem som helst kan anmäla vem som helst. Det finns ju inget som hindrar någon från att göra en polisanmälan. Det som dock händer, antagligen, i 90 fall av 100 är att anmälan på stående fot blir nedlagd, även om man som lekman kan tycka att det borde finnas många sätt att göra polisutredningar på. Man kan ha bilder på den som har tagit sig in i sitt hus, man kan ha blod på en brottsplats och så vidare och så vidare. Konsekvenserna blir ändå att polisen lägger ner förundersökningen om brott, eftersom ingen vet vem det är som man ser på bilderna från brottsplatsen, eller inte vet vems blod det är som finns på brottsplatsen.

Många är missnöjda med polisen

Leif G.W. Persson är professor i kriminologi, eller forensiologi (som handlar om kriminalitet och hur man utreder sådana) brukar benämna inbrott och stölder, som "vardagsbrott" och han har lagt fram förslaget att någon annan myndighet än polisen borde utreda dessa brott. Någon annan myndighet borde även avlasta polisen arbete med utfärdande av pass och identifikationsbevis och annat administrativt arbete. Vi har inte sett någon sådan förändring på långt när trots att det skulle verkligen behövas ett stort reformarbete av polisens orgnisation, utbildning och arbetssätt.

Vad ska man göra vid anmälan eller misstankte om brott?

Skulle det ske att någon anmälde dig till polisen och polisen inte lägger ner förundersökningen utan i stället väljer att gå vidare med anmälan och utreder dig, ja då är det mycket viktigt att du tar kontakt med en brottmålsadvokat. Varför då? Jo en sådan brottmålsadvokat har rätt att vara med dig under alla polisförhör och eftersom en sådan är utbildad jurist, har erfarenhet (förhoppningsvis) av liknande situationer och utövar påtryckningar på polis och åklagare, och kan till och med bedriva en egen utredning som kan fria dig. En sådan ser till att just dina rättigheter tillvaratas så att du får en så rättvis rättsprocess som det bara är möjligt.

En brottmålsadvokat ger dig råd och stöd

Det är inte alla människor som tar en anmälan om brott och att man är föremål för en förundersökning med ro. Tvärtom. Många kan blir skärrade, bara vid tanken och ser framför sig hur de redan sitter instängda i fängelser i många år. En brottmålsadvokat kan råda dig vad du bör göra i en liknande situation och hur du kan ta tillvara dina intressen.

Vem stal på er arbetsplats?

12 sep 2018

Stölder sker tyvärr överallt. Det finns till och med en devis som går utmärkt att använda som förklaring till detta: Tillfället gör tjuven. I många fall så är det nämligen exakt så det går till. Du glömmer din plånbok på cafébordet, en man går förbi och tar denna - utan att ha planerat det och utan att tidigare gjort någonting liknande. Ett slags infall som inte sällan följs av ånger och skuldkänslor. Din plånbok kan i det fallet hittas slängd i en papperskorg eller vara inlämnad till polisen - fortfarande med allting intakt och där inte ett enda öre saknas.

Andra fall är - naturligtvis - mer sofistikerade och välplanerade. De flesta stölder sker inte av en slump. Det handlar dock fortfarande om att man som utsatt i många fall har sig själv att skylla. Har du samma rutiner och gör samma saker varje dag så kan en tjuv se ett tydligt mönster i detta och således också hitta svagheter som därefter går att utnyttja. Vi menar inte att du ska vara irrationell och agera på olika sätt varje dag: vi menar bara att man ska göra sig själv mindre sårbar.

Det här gäller hemmet, men hur ser det ut utanför detta? Stölder kan tyvärr ske även på arbetsplatser. Sker så - ja, då har man en turbulent tid framför sig. En tid där anklagelser kan flyga genom luften och där alla misstänker varandra. Hur ska man då agera - ska man tassa om en katt kring het gröt eller kalla till ett himlastormande möte där samtliga anställda ställs mot väggen.

Ha is magen, det är vårt råd. I många fall så handlar det inte om att en kollega stulit. Det är ofta någon extern person. Vem sköter er kontorsstädning i Stockholm, vilka kunder har ni haft den senaste veckan, hur enkelt är det att ta sig in- och ut? Se över detta först och ni kommer troligen att hitta den skyldige.

Vem sköter er kontorsstädning i Stockholm?

Vi ska inte peka finger år städbranschen per se. De flesta städföretag är ärliga, de gör ett kanonjobb och de är flexibla mot sina kunder. Dock: att det finns problem kan man heller inte blunda för. Vi återkommer till att tillfället gör tjuven. Den person som sköter er kontorsstädning i Stockholm kan mycket väl lägga märke till var ni förvarar kontanter, värdesaker, datorer och mobiltelefoner. Det enkla rådet är alltså att se över er säkerhet och er förvaring.

Det andra svaret - och detta gäller alla branscher och företag - att se över vilka företag ni skapar relationer med. Troligt är nämligen att den städfirma ni valt för er kontorsstädning också är den billigaste. Vi tänker med plånboken, det är ingenting konstigt med det. Men, en snabb följdfråga ger ett svar som vi tycker man ska ha i åtanke: varför är just den städfirman så mycket billigare än alla andra?

Se över personalomsättning, villkor och löner

Svaret på frågan handlar knappast om att företaget är ett gäng goda samariter som vill ge er kontorsstädning så billigt som möjligt. Svaret ligger ofta i att de ger sina anställda så pass undermåliga villkor att de har råd att hålla sina offerter avsevärt mycket lägre än vad konkurrenterna gör.

Det gör att man ofta har en hög personalomsättning och att man i och med detta heller inte hinner kontrollera alla så noggrant vid nyanställningar. Det kan således slinka in kriminella element som börjar jobba som städare åt sådana företag. Städare som får fri tillgång till era lokaler eller ert hem (hemstädning har också många stölder på samma sätt).

Kombinationen av en kriminell person och undermålig säkerhet och dåliga rutiner på ett kontor kan vara ödesdiger. Som sagt; tillfället gör tjuven och ni bör alltså vara vaksamma på vilka ni anlitar för er kontorsstädning. Det är inte lätt att leda en sådan stöld i bevis heller.

Går det att anmäla en mäklare?

14 aug 2018

Det arbete som utförs av en mäklare innebär att denne ska bistå dig som säljare av exempelvis en fastighet, bostadsrätt eller villa. Ett jobb som innebär att din mäklare sköter alla praktiska såväl som tekniska detaljer (upprättande av kontrakt etc). Att anlita en mäklare innebär en trygghet för både säljare och köpare - en mellanhand som sköter om budgivning, som informerar och som ser till att affären följs enligt det man brukar kalla god mäklarsed.

Detta rent teoretiskt och förutsätter att man hittar en seriös mäklare som t ex https://www.edwardpartners.se. I praktiken så innebär jobbet som mäklare att sälja och att få maximalt betalt för varje objekt. Det är nämligen så han/hon tjänar som allra mest då en stor del av arvodet utgörs av provision. Ju mer ett objekt kan säljas för - desto mer får mäklaren i fickan. Och, naturligtvis - desto gladare blir också säljaren.

Moroten som en högre provision innebär har för- och nackdelar. Den gör definitivt att en mäklare anstränger sig och jobbar hårdare. Något som behövs i större städer där konkurrensen är hård och där man måste få “sitt” objekt att synas. Det är en klar skillnad att sälja en bostad i Stockholm jämfört med en mindre stad. Jobbet blir hårdare, men det blir även arvodet om man lyckas. En tuff bransch, utan tvekan.

Nackdelen med provisionssystemet ligger i att många mäklare frångår själva grundprincipen om den goda mäklareden och bara ser pengar framför sig. Det leder till fusk.

Anmäl en mäklare till Fastighetsmäklarinspektionen

En mäklare som fuskar sig till högre provision måste utredas och för att en utredning ska ske så måste man också göra en anmälan. En sådan gör man till Fastighetsmäklarinspektionen - ett övergripande organ som kan välja att pricka mäklare och eventuellt också dra in licensen för en mäklare som upprepade gånger misskött sina åtaganden (eller som misskött sig väldigt grovt).

Tyvärr så anser många att detta organ är väldigt slappt. Man kan ge en mäklare en erinran och man kan varna honom - men sedan då? Inte mycket händer och för både säljare och köpare är det svårt att kontrollera vilka mäklare i Stockholm som har varnats och som man således bör undvika. Här skulle en bättre transparens vara lösningen och där man publicerar namn på de som misskött sig. Det handlar inte om att stjäla någons chans till inkomst - det handlar om att trygga sin egen bostadsaffär.

Hur kan man uppmärksamma fusket?

Först ger vi två olika exempel på hur en mäklare kan fuska sig till en högre provision vid en lägenhetsaffär i Stockholm. Därefter tittar vi på alternativa lösningar.

  • Fusk nummer ett - lockpriser: Mäklaren sätter ett för lågt utgångspris. Det här är också det vanligaste fusket. Genom att sätta ett väldigt lågt utgångspris så hoppas mäklaren att fler spekulanter ska komma till visningen och att budgivningen ska ta fart. Något som också sker. Lockpriser får inte användas idag.
  • Lösningen: Numera får man som mäklare inte sätta ett väldigt lågt utgångspris på ett objekt. Värderingen ska ske efter bostaden skick, storlek samt efter området i stort. Att sätta ett pris som ligger en miljon lägre än vad en liknande lägenhet i grannhuset nyligen sålts för är ett typiskt lockpris. Därför så använder man idag Accepterat Pris. Det innebär att en mäklare sätter ett pris som säljaren är villig att sälja för. Bra så? I teorin ja - men i praktiken så har detta system visat lara brister också. Du som köpare delger en mäklare att du vill betala accepterat pris - mäklaren säger att köparen vill nå ett högre sådant. Samma sak, men med annorlunda namn.
  • Fusk nummer två - Bulvaner: Det första problemet är svårt att lösa - men det är hanterbart. Detta sett till att du som köpare själv kan undersöka priserna i området och därmed skapa dig en bild av vad priset borde vara. Jobbigt, men inte omöjligt att göra. Problemet med bulvaner och riggade budgivningar är värre. Det innebär att en mäklare har ett antal personer som går att kontakta om en budgivning går trögt. Plötsligt ringer tre nya budgivare in bud som höjer priset. Då ett visst pris är uppnått så drar de sig stillsamt tillbaka och den ursprungliga - ärliga - budgivaren får betala betydligt mer pengar.
  • Lösningen: Som köpare kan du alltid begära att få se vilka andra budgivare som deltagit. Det ger dock inte hela bilden. Många mäklare - större mäklarhus - har därför börjat med budgivningar som sker via bank-id. Genom detta så är det lättare att se mönster och om en mäklare alltid har samma budgivare så kan man också vidta åtgärder.

Om en arbetsolycka sker i ditt hem

4 jul 2018

Om du har anlitat en golvläggare i Stockholm för att lägga nya golv i ditt hem och denne skadar sig, vad gäller då? Många privatpersoner har dålig koll på var ansvaret för arbetsmiljön ligger, vilket inte är så konstigt eftersom man kanske anlitar hantverkare väldigt sällan. Tyvärr är det dock så att även en del hantverkare har dålig koll på vad som gäller juridiskt för arbete hemma hos kunder. Det kan till viss del bero på att ansvaret för arbetsmiljön gått från beställaren till den som utför jobbet. 2008 ändrades nämligen lagen som innebar att det är byggherren som är ansvarig för arbetsmiljön. Numera är det alltså golvläggaren som kommer hem till dig och jobbar som själv är skyldig att sörja för sin säkerhet.

Du ska inte betala för sjukhusvistelse eller icke arbetade timmar

Om en golvläggare skadar sig när han arbetar hemma hos dig kan han antagligen inte utföra sitt arbete utan kan behöva sjukvård. De timmar han är borta från arbetet för att uppsöka vård ska inte du betala för, även om ni skrivit kontrakt på antal timmar golvläggaren ska jobba. Är det en golvläggare med enskild firma kan han inte fakturera dig för fler timmar än de han faktiskt jobbade. Du kan dock inte slippa ifrån betalning helt, även om jobbet inte blivit klart. En hantverkare har alltid rätt att kräva betalt för arbetade timmar även om jobbet inte är färdigt.

Ansvaret ligger på din golvläggare

Om en golvläggare skadar sig hemma hos dig och sedan kräver att få skadestånd och summan för hela jobbet betald, har du alltså juridiskt rätten på din sida. Det kan vara tryggt för dig som kund att veta att du inte behöver vidta några särskilda åtgärder i ditt hem innan du släpper in en hantverkare för att utföra ett jobb åt dig. Om hantverkaren anser att arbetsmiljön är osäker är det hans eget ansvar att påverka den, genom att be dig vidta vissa åtgärder. Om han påbörjar arbetet får det anses var klarlagt att han befunnit arbetsmiljön, det vill säga din bostad, säker.

Kontakta en advokat för hjälp med att reda ut situationen

Skulle det ändå hända att du får en faktura på hela jobbet eller om hantverkaren kräver ersättning för sjukhusvistelse eller annan vård, bör du kontakta en advokat som kan hjälpa dig att föra din talan. En advokat kan föra din talan om frågan utvecklas till ett tvistemål mellan dig och hantverkaren. I de flesta fall brukar det dock inte ske, eftersom en advokats utlåtande ofta brukar kunna övertyga hantverkaren om var skuldbördan ligger.

Du är aldrig ansvarig för arbetsmiljön

Det är naturligtvis tråkigt om en golvläggare skadar sig i ditt hem, men ansvaret för olyckan kan aldrig läggas på dig som beställare. Om golvläggaren skadar sig behöver du således inte bli orolig för din ekonomi utan kan i lugn och ro försöka hitta en ny golvläggare som kan slutföra arbetet. Hanar du tvistemål med hantverkaren om skuldbördan, kontakta en bra advokat med erfarenhet av tvistemål mellan privatpersoner och hantverkare. Det är tyvärr ett inte ovanligt scenario i Stockholm, så många jurister och advokater har bra erfarenhet och goda kunskaper i ämnet.

Många konflikter mellan privatpersoner och flyttföretag

22 jun 2018

Det finns definitivt ett värde i att anlita en flyttfirma vid en flytt. Ett värde som ligger i att man som privatperson kan behålla den positiva känslan som kommer med en flytt, att man slipper bära, packa och organisera samt att det - numera - är relativt prisvärt. Det senare innebär att man kan använda rut-avdraget även för en flytt - något som tidigare inte var möjligt - och dra av halva kostnaden för arbetet på deklarationen. Tyvärr kan det sluta på ett sätt som man inte förväntat sig.

Det är tyvärr inte ovanligt att se hur konflikter och tvister inleds mellan privatpersoner och den flyttfirma man anlitat; något som är allra vanligast i Stockholm. Av förklarliga skäl: det är där flest flyttar äger rum och det är där flest flyttföretag finns.

Konflikter om pengar och trasiga föremål

De tvister som uppstår handlar nästan uteslutande om pengar eller om att någonting gått sönder. Båda dessa har en gemensam nämnare i att de är svåra att bevisa. För en privatperson kan detta komma som en obehaglig överraskning: man tycker sig ha ett öppet mål och så visar det sig att målet vaktas av världens bästa målvakt. Tyvärr så handlar det väldigt mycket om slarv redan från start.

Slarv kanske är ett starkt ord och möjligen passar det bättre att beskriva det som att många är för godtrogna. Man kommer överens med en flyttfirma i Stockholm om priset, man spottar i näven, skakar hand och så får man en faktura som är dubbelt så hög än det överenskomna priset.

Den flyttfirma man anlitat har gjort olika tillägg - tunga möbler, man har krävt betalt per timme och så vidare. Som kund så ska man alltid begära ett fast pris - och man ska alltid se till att få ett skriftligt avtal. Då brukar inga tvister om ersättning äga rum i efterhand.

Har din flyttfirma haft sönder dina föremål?

Den vanligaste konflikten handlar om att du ser att olika möbler och föremål tagit skada i samband med flytten. Den flyttfirma du anlitat har, helt enkelt, varit ovarsamma och där ska du ha ersättning, eller hur? Ja, men det är inte helt självklart att du får det.

Det finns en svårighet som ligger i att bevisa att skadorna inte funnits där tidigare. En lösning är att fotografera allt innan - även om det är jobbigt att göra så. De mest värdefulla sakerna bör du åtminstone dokumentera innan flytten sker.

Så undviker du fel flyttfirma i Stockholm

Det finns några tips som kan göra att du slipper dessa prekära situationer. Att välja rätt flyttfirma, helt enkelt. Här kommer några av dessa:

  • Bohag 2000: Arbetar företaget efter de allmänna regler som finns i Bohag 2000 så är det en garanti för att man är seriösa som flyttfirma.
  • Ansvarsförsäkring och F-skatt: Se till att kolla upp dessa båda punkter innan och se till att ansvarsförsäkringen skrivs in i ert avtal.
  • Svenska Möbeltransportörers Förening: Ett medlemskap i denna organisation garanterar kvalitet. Man ska dock vaar medveten om att inte alla flyttföretag är medlemmar och att det i många fall handlar om en hög medlemsavgift snarare än att man har någonting att dölja. Det finns seriösa företag som inte är knutna till SMF också.
  • Konsumentvägledare: Se till att ringa den konsumentvägledare som finns i din kommun. Denne kan ge rekommendationer och - kanske framförallt - avråda från flyttföretag som tidigare hamnat i tvister med missnöjda kunder. En bortglömd tjänst som kan göra skillnad.

Vem bär ansvaret för ett försenat bygge?

10 jun 2018

Anlitar man ett företag vid en byggnation så kommer man också att betala för att allt sker på ett fackmannamässigt sätt, att det är säkert, snyggt och att allt är klart på utsatt tid. Det är självklart. Man väljer bort att genomföra ett projekt på egen hand till förmån för att professionellt hantverk.

Vi kan säga att du ska bygga ett Attefallshus på din tomt: ett fristående sådant där du tagit hjälp av en företag som erbjuder dig totalentreprenad. Enkelt förklarat: de sköter allt från gjutning av platta, vidare till dragning av el, vatten, inkoppling av avlopp och allt annat som krävs för att Attefallshuset ska kunna fungera som en möjlig bostad att hyra ut. Det är något du betalat mer pengar för. Även med Rot-avdraget inräknat så blir det ett relativt kostsamt projekt - som dessutom drar ut rejält på tiden.

Du har rätt till ersättning - om avtalet visar det

Det som visar sig är att företaget hela tiden stöter på problem som sinkar bygget. Ni hade kommit överens om att ditt Attefallshus skulle vara klart och redo att använda i mitten av Juni. Nu är det slutet av juli och fortfarande finns det ingen möjlighet att börja njuta frukterna av bygget.

Frågan är ganska given: kan du ha rätt till ersättning som en följd av förseningen? Ja, det kan du ha - förutsatt att avtalet tydligt skriver detta. Vikten av att A) ha ett skriftligt avtal och B) få med så många viktiga saker som möjligt i detta ska inte underskattas.

Många gör fel i detta. Man binder sig muntligen och litar blint på vad företaget man anlitar säger. Det kan leda till att man får svårt att kräva ersättning i efterhand, att man får svårt att bevisa vilka kostnader som verkligen ingick (ska du betala resekostnader, material och timpenning eller ska allt faktureras enligt ett totalbelopp?). Ett skriftligt avtal ska alltid upprättas - för samtliga parters trygghet.

Väderskydd ger snabbare byggnationer

Vi adderar ytterligare en dimension till problematiken ovanför. Den stora anledningen till varför bygget hela tiden försenas handlar om att det regnar ihärdigt. Vissa dagar kan man inte bygga - andra dagar kan man bara bygga lite innan regnet tar fart igen. Som det är i Sverige. Vi har ett väder som inte går att lita på. Ersätts du då av detta? Troligen inte; du behöver inte betala för timmar som aldrig slutförts - men förseningen i sig får du inte begära ersättning för.

Däremot kan du förhindra att vädret har sådan extrem påverkan. Genom att hyra väderskydd så behöver vädret inte alls, så att säga, vara i spel. ett väderskydd är att jämföra med ett stort tält som placeras över bygget; det ger skydd som innebär att man kan arbeta, att materialet inte tar skada, att all utrustning kan förvaras där samt att olycksrisken minimeras. Många projekt skulle kunna sluta på utsatt tid om man redan från start räknat med att vädret kan ställa till.

Sätter man upp hyra av väderskydd som en post i budgeten så kan denna vara skillnaden mellan att bygget blir färdig enligt överenskommelse eller om det blir försenat. Det kan man även tänka på vid privata byggnationer: se till att hyra väderskydd och säkerställ att bygget blir färdigt. Du har ofta en begränsad tid - exempelvis under din semester - och varje minut kommer att räknas.

Bryter din chef mot reglerna?

5 jun 2018

Som anställd kan man hamna i många fällor. En vanlig sådan gäller det faktum att man känner för sitt företag och sin chef och i och med detta tar på sig för mycket ansvar och arbete i förhållande till vad man tjänar. Det är tyvärr inte ovanligt att se att chefer drar nytta av sin maktsituation i dessa sammanhang. Dels så vet man att de anställda ställer upp, dels så har man en produktion och en lönsamhet att tänka på och dels så har man - i vissa fall - även osäkra anställningsavtal att luta sig mot.

Detta kan skapa en arbetssituation där de anställda tar på sig tunga timmar som man inte får betalt för - men som man har rätt till enligt de lagar som gäller för övertid. Då det kommer till övertid så finns det regler och lite beroende på vilken bransch det handlar om samt om det finns kollektivavtal så ser dessa lite annorlunda ut.

Stressen ökar på våra arbetsplatser

Klart står det dock oavsett att en chef aldrig får utnyttja sin personal och exempelvis schemalägga övertid eller beordra sådan utan att det finns särskilda skäl till detta. Gör man det så är man dels en dålig chef och dels så bryter man mot reglerna - något som kan bli kostsamt i slutändan och de anställde tar det hela vidare rent juridiskt och söker hjälp av exempelvis facket. Ett fackförbund finns där av just den anledningen och som anställd så ska man använda den resursen om man upplever att man blir utnyttjad.

På ett arbete så är man en del av ett maskineri - men man är ingen maskin. Du har rättigheter och personen som är din chef ska respektera dessa. Oavsett hur du trivs på jobbet så ska du inte göra mer än det som krävs av dig - om så sker så ska du också få betalt för det. Här finns en av de stora anledningarna till varför så många idag mår dåligt på sina arbeten. Stress och press som är påtvingad uppifrån måste förhindras.

En ledarskapsutbildning skapar bättre förståelse

En av anledningarna till detta problem handlar om undermåligt ledarskap. En chef som inte förstår vilka rättigheter en arbetare har kan heller inte se någon problematik i sitt eget beteende. Alla är inte födda ledare och alla passar inte in i en chefsposition på en gång. Det krävs - som med allt annat - utbildning och träning. Där kommer en ledarskapsutbildning in i bilden och vikten av en sådan ska inte underskattas.

En ledarskapsutbildning skapar bättre förståelse och personkännedom; det leder i slutändan till att ett företag i exempelvis Stockholm får en bättre arbetsmiljö där alla olika personer - och personligheter - respekteras och tas på allvar. Det talande för en chef som genomfört en ledarskapsutbildning i Stockholm jämfört med en som inte genomfört en sådan är följande: den chef som förkovrat sig och deltagit vid en ledarskapsutbildning når sina mål utan att hota och använda piskan. Den senare når inte målen oavsett hur han agerar.

Det handlar om att lära sig att få varje enskild anställd att må bra och jobba mot samma mål som alla andra. Det kan man göra utan att använda sig av förtäckta hot och genom att bryta mot reglerna. En ledarskapsutbildning ger nycklarna till en bättre arbetsplats - oavsett bransch.

← Äldre inlägg